Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Instytucje kultury w Polsce

 
iam
 

Instytut Adama Mickiewicza

Głównym celem tej instytucji jest promowanie polskiej kultury na świecie i współpraca kulturalna z innymi krajami. „Opowiadamy Polskę za granicą i aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych na świecie takich jak festiwale, targi czy wystawy” – piszą o sobie pracownicy IAM. Do zadań Instytutu należy też tworzenie i aktualizacja zintegrowanego systemu informacji o polskiej kulturze oraz rozpowszechnianie tych informacji - także w językach obcych - w światowych zasobach www.

przejdź do strony Instytutu Adama Mickiewicza

 

Instytut Książki

Narodowa instytucja kultury, której zadaniem jest promocja książki i czytelnictwa w kraju, a także popularyzacja polskiej literatury na świecie. Jej główne osiągnięcia to: ponad 1400 tłumaczeń polskich książek za granicą w ciągu ostatnich lat; program Biblioteka+ czyli przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz ponad 1200 Dyskusyjnych Klubów Książki w całym kraju. IK jest też wydawcą najstarszych i najbardziej zasłużonych polskich czasopism kulturalnych, m.in.: „Nowych Książek”, „Twórczości”, „Literatury na Świecie”, „Dialogu”, „Ruchu Muzycznego” czy „Odry”.

przejdź do strony Instytutu Książki
logo Filmoteka Narodowa
 

Filmoteka Narodowa

Filmoteka Narodowa jest państwową instytucją kultury, która zapewnia ochronę dziedzictwa narodowego w zakresie kinematografii. Jej działalność polega głównie na gromadzeniu, katalogowaniu i zabezpieczaniu kopii filmowych oraz materiałów dotyczących filmów, a także na upowszechnianiu kultury filmowej. Pod opieką FN znajduje się kino „Iluzjon”, cenione za ambitny repertuar: połączenie klasyki, nowości i dokumentów oraz spotkań z filmowcami, seansów z muzyką na żywo i festiwali. Obecną siedzibę (ul. Narbutta 50A) w zabytkowym budynku dawnego kina Stolica, Iluzjon zyskał na stałe w 2009 r. (dzięki wsparciu MKiDN). W latach 2011-2012 placówka ta przeszła gruntowny remont i modernizację, dzięki czemu powstało multimedialne Muzeum Sztuki Filmowej – czyli nowoczesny, dwusalowy obiekt wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę projekcyjną.

przejdź do strony Filmoteki Narodowej
logo Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o wybitnym polskim kompozytorze i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji i kursów. NIFC współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym Świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina. W 2010 r.  Instytut przejął organizację prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, z jego inicjatywy powstał też i jest kontynuowany Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa.

przejdź do strony Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
logo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
 

Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

MCK ma status narodowej instytucji kultury, która prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Punktem wyjścia do działań, a zarazem punktem odniesienia dla wszystkich podejmowanych przez MCK projektów jest Europa Środkowa. Główne wątki tematyczne tej działalności to m.in.: teoria i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, sztuka i przestrzeń kulturowa Europy Środkowej, dialog międzykulturowy oraz polityka kulturalna i ekonomia kultury. W siedzibie MCK działa specjalistyczna biblioteka naukowa gromadząca polską i zagraniczną literaturę z zakresu dziedzictwa kulturowego. Organizowane są też wykłady, spotkania i debaty.

przejdź do strony Międzynarodowego Centrum Kultury Kraków
logo Polski Instytut Sztuki Filmowej
 

Polski Instytut Sztuki Filmowej

PISF odpowiada za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą. Instytut realizuje zadania zapisane w Ustawie o kinematografii, do których należą m.in. dofinansowywanie produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocja polskiej kinematografii na świecie, wspieranie debiutów oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych, edukacja filmowa oraz wspieranie utrzymywania archiwów filmowych. W ostatnich latach PISF uruchomił program cyfryzacji kin, programy edukacyjne - m.in. Filmoteka Szkolna, adresowany do studentów kurs Akademia Polskiego Filmu oraz projekt „Rekonstrukcja cyfrowa”, którego celem jest ochrona archiwalnych zbiorów filmowych oraz ich digitalizacja.

przejdź do strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
logo Instytut Teatralny
 

Instytut Teatralny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Wspiera też działalność badawczą i edukacyjną w tym zakresie. Instytut prowadzi wortal poświęcony polskiemu teatrowi e-teatr.pl, internetową telewizję teatralną e-teatr.tv oraz specjalistyczną Księgarnię "Prospero". W skład Instytutu wchodzi Biblioteka, Pracownia Dokumentacji Teatru, Medioteka oraz Galeria, gdzie prezentowane są czasowe wystawy o tematyce teatralnej. Zadania instytucji są realizowane poprzez organizację festiwali, wykładów, spotkań, warsztatów, konkursów oraz prowadzenie programów edukacyjnych i badawczych. Instytut Teatralny m.in. koordynuje obchody 250-lecia teatru w Polsce.

przejdź do strony Instytutu Teatralnego
logo Narodowy Instytut Audiowizualny
 

Narodowy Instytut Audiowizualny

Najważniejsze zadania Instytutu to rejestrowanie najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury oraz systematyczna digitalizacja dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów. NInA prowadzi m.in. multimedialny portal, umożliwiający dostęp do zarchiwizowanych materiałów - ninateka.pl. To ponad 5500 darmowych plików audio i wideo, 98 proc. z nich to materiały bezpłatne - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. Instytut prowadzi także internetowe pismo o tematyce kulturalnej dwutygodnik.com.

przejdź do strony Narodowego Instytutu Audiowizualnego
logo Narodowe Centrum Kultury
 

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie kraju, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej i państwowej, promocją polskiego dziedzictwa narodowego, edukacją kulturalną oraz kreowaniem zainteresowania kulturą i sztuką, prowadzeniem informacji kulturalnej, a także prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządami terytorialnymi. Do zadań tej instytucji należy także rozwój i profesjonalizacja sektora kultury, w tym podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.
przejdź do strony Narodowego Centrum Kultury
logo Narodowy Instytut Dziedzictwa
 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Instytucja ta została powołana 1 stycznia 2011 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zastąpiła dotychczasowy Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Zmiana ta wiązała się z nadaniem instytucji nowego statutu. Narodowy Instytut Dziedzictwa zajmuje się dokumentacją wartości zabytków, kształtowaniem zasad ich ochrony oraz stanem dziedzictwa kulturowego w Polsce. NID wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach, monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także prowadzi ewidencję badań archeologicznych.

przejdź do strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa
logo Instytut Muzyki i Tańca
 

Instytut Muzyki i Tańca

Podstawową misją Instytutu Muzyki i Tańca jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce, w tym - analiza funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, działalność dokumentacyjna i archiwizacyjna, działanie na rzecz poprawy jakości edukacji, wspieranie w tym zakresie instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych oraz inicjowanie nowych programów. Instytut organizuje także warsztaty i szkolenia oraz zleca badania naukowe, prowadzi też portal taniecpolska.pl. IMiT jest także współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych w całym kraju.

przejdź do strony Instytutu Muzyki i Tańca
logo nimoz
 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest instytucją kultury powstałą z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 marca 2011. Zakres działania Instytutu obejmuje gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej sfery aktywności Ośrodka. Misją Instytutu jest kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce.

przejdź do strony Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

koniec głównej treści