logo

Konferencja Berno 23-25.09.2009

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Informacja z Międzynarodowej Konferencji pod patronatem UNESCO „Ochrona dóbr kultury” Berno, 23-25 wrzesień 2009 r.

W dniach od 23 do 25 września 2009 r. w Bernie pod patronatem UNESCO odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Ochrona dóbr kultury”.

W konferencji wzięło udział 77 uczestników z 60 krajów – państw sygnatariuszy Konwencji haskiej z 1954 r.

Organizatorem konferencji był Federalny Departament Obrony, Ochrony Cywilnej i Sportu Szwajcarii. UNESCO reprezentował Pan Laurent Levi-Strauss, Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturalnego.

Konferencja zbiegła się w czasie z obchodami Roku Dziedzictwa Kulturowego ustanowionego przez Narody Zjednoczone co zostało szczególnie wyeksponowane przez przedstawiciela UNESCO.

Głównym celem konferencji było zachęcenie państw do podpisania oraz ratyfikacji Protokołu II do Konwencji haskiej z 1954 r.

Tematem wiodącym w trakcie obrad plenarnych oraz pracy w grupach była analiza art. 5 Protokołu II dotyczącego praktycznych środków jakie państwa powinny podjąć w sferze prawnej, technicznej oraz organizacyjnej w celu ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożeń czasu pokoju (powódź, pożar, kradzież itp.).