logo

Spotkanie NGO, uczestników programu „Błękitna Tarcza" 10.12.2002

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Informacja na temat spotkania organizacji pozarządowych (uczestników programu “Błękitna Tarcza”) 10.12.2002 r.

Dnia 10.12.2002 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod egidą Ministerstwa Kultury odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych (uczestników programu “Błękitna Tarcza”) z udziałem przedstawicieli : Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, Wojska Polskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz innych podmiotów zainteresowanych współdziałaniem w ochronie dóbr kultury w zagrożeniach, w celu dalszego doskonalenia form organizacyjnych i merytorycznych programu.