logo

Artykuły

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym i polskim

Data dodania 20-02-2012 | Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym i polskim Pobierz plik | 0 kB

Prawne i organizacyjne aspekty ochrony zabytków (dóbr kultury) na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (szczególnych zagrożeń) w prawie polskim

Data dodania 20-02-2012 | Prawne i organizacyjne aspekty ochrony zabytków (dóbr kultury) na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (szczególnych zagrożeń) w prawie polskim Pobierz plik | 0 kB

Prawo ochrony dóbr kultury jako część międzynarodowego prawa humanitarnego

Data dodania 20-02-2012 | Prawo ochrony dóbr kultury jako część międzynarodowego prawa humanitarnego Pobierz plik | 0 kB

Proces wdrażania Programu Błękitnej Tarczy na przykładzie Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy w Belgii i Wielkiej Brytanii

Data dodania 20-02-2012 | Proces wdrażania Programu Błękitnej Tarczy na przykładzie Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy w Belgii i Wielkiej Brytanii Pobierz plik | 0 kB

Międzynarodowy program „Błękitnej Tarczy”-  program pomocy, doradztwa dla ratowania zagrożonych zabytków

Data dodania 20-02-2012 | Międzynarodowy program „Błękitnej Tarczy”-  program pomocy, doradztwa dla ratowania zagrożonych zabytków Pobierz plik | 0 kB

Edukacja dla bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego

Data dodania 20-02-2012 | Edukacja dla bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego Pobierz plik | 0 kB

Międzynarodowe Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Krakowie jako forma upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Data dodania 20-02-2012 | Międzynarodowe Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Krakowie jako forma upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Pobierz plik | 0 kB