logo

Komitety Narodowe

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Narodowe Komitety Błękitnej Tarczy zostały utworzone w wielu krajach na całym świecie. Bardzo ważne jest, że międzynarodowy program Błękitnej Tarczy jest podejmowany i wspierany przez lokalne inicjatywy, a idea Błękitnej Tarczy rozszerza się, co skutkuje powstawaniem w kolejnych krajach nowych Komitetów Narodowych. Komitety Narodowe skupiają specjalistów różnych dziedzin, administrację lokalną i centralną, służby ratownicze oraz siły zbrojne. Są forum wymiany doświadczeń i informacji służącej przygotowaniu działań i planów na wypadek sytuacji kryzysowych. Koncentrują się również na podnoszeniu świadomości narodowej w zakresie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego. Komitety Narodowe Błękitnej Tarczy promują Konwencję Haską, zachęcają swoje rządy do ratyfikacji i wdrożenia wynikających z niej zapisów.

Narodowe Komitety Błękitnej Tarczy – adresy internetowe