logo

Działalność

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Działalność Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy

Do najważniejszych osiągnieć Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy należy udział w pracach promujących Drugi Protokół do Konwencji haskiej z 1954 r., co między innymi doprowadziło do ratyfikowania przez Polskę tego ważnego dokumentu - wszedł on w życie 3 kwietnia 2012 r.

Ważnym osiągnieciem jest także udział Komitetu w przygotowaniu ekspertów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w zagrożeniu, prowadzenie Punktów kontaktowo-informacyjnych Błękitnej Tarczy (Biura Regionu Mazowsze i Punktu kontaktowo-informacyjnego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie), oraz współorganizowanie wielu szkoleń i konferencji, w tym między innymi:

  • konferencji organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt. "Dziedzictwo kultury wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań. Programy i kierunki działań", w 2016 r., dla ekspertów z 29 państw i wielu organizacji międzynarodowych,
  • regionalnego spotkania Błękitnej Tarczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 2016 r.,
  • warsztatów w ramach cyklu seminariów "Bezpieczeństwo (w) Muzeum" w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2016 r.,
  • cyklicznych międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, organizowanych w Krakowie wspólnie ze Szkołą Aspirantów PSP (ostatnie konferencja i pomoc merytoryczna w jej przygotowaniu w 2017 r.),
  • pięciu kolejnych edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków, oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO (2013, 2014, 2015, 2016 i 2017).

Zasługą Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy jest również promowanie działań i sukcesów Polski na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego w zagrożeniu na forum międzynarodowym.