logo

Kraków - 14.10.2011

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Stanowisko Uczestników Międzynarodowej Konferencji “Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku”, Kraków, 12-14 października 2011 roku.

KOMUNIKAT KOŃCOWY

uczestników Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku” Kraków, 12 – 14 października 2011 r.

W dniach 12-14 października 2011 r. odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku”.

Patronatem Konferencję objęli:

 • Pan Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Pan Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski
 • Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Pan Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Pan Andrzej Siekanka - Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

W Konferencji uczestniczyli pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego z instytucji kultury, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej oraz przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej w terenie, Wojska Polskiego, a także administracji centralnej. Byli obecni również przedstawiciele pionów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń.

Podczas obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę upowszechniania szkolenia i edukacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Uczestnicy Konferencji wyrażają przekonanie, że realizacji powyższego służy działalność Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i funkcjonującego w ramach struktury Szkoły Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Centrum w ciągu 15 lat swej działalności zdobyło bogate doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne dotyczące szkolenia teoretycznego i organizacji ćwiczeń praktycznych. Dysponuje ono odpowiednią bazą szkoleniową i kadrą dydaktyczną, usytuowane jest w pobliżu najcenniejszych obiektów kultury Krakowa.

Uczestnicy, mając na względzie powyższe, przyjmują stanowisko:

 1. Widzą potrzebę kontynuacji przedsięwzięć szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami z wykorzystaniem wszystkich form, metod z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w państwach europejskich.
 2. Wskazują na potrzebę organizacji przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury szkoleń w zakresie przygotowania, organizacji i realizacji ćwiczeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych.
 3. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich poziomów edukacji, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury, służbami ratowniczymi i służbami ochrony.
 4. Widzą potrzebę integracji działań w obszarze dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych. 
 5. Dziękują prelegentom za interesujące wystąpienia w ramach Konferencji.
 6. Zwracają się z prośbą do Organizatorów Konferencji o publikację materiałów konferencyjnych i przekazanie ich szerokiemu gronu osób związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
 7. Zalecają szerszą promocję tematyki ochrony dóbr kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych, a także informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

Uczestnicy Konferencji składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie Konferencji.

Niniejszy komunikat został przyjęty przez uczestników Międzynarodowej Konferencji  „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku” w dniu 14 października 2011 roku w Krakowie.