logo

Struktura regionalna

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Zasady organizacji punktów kontaktowo-informacyjnych w trzech ośrodkach regionalnych :

Kraków

  • osoba koordynująca – Pani Anna Michaś – Archiwum Państwowe w Krakowie
  • osoba prowadząca biuro punktu kontaktowego - mł. asp. Michał Mzyk - Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży w Krakowie 
  • www.sapsp.pl/cs/tarcza.html

Toruń

  • osoba koordynująca - prof. dr hab. Alicja Strzelczyk - Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • osoba prowadząca biuro punktu kontaktowego - Dorota Jutrzenka-Supryn

Warszawa

  • osoba koordynująca- dr Barbara DrewniewskaIdziak – przewodnicząca Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  • osoba prowadząca biuro punktu kontaktowego - Pani Ewa Potrzebnicka - Kierownik Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej
  • zkzb@bn(dot)org(dot)pl