logo

MNE6 2009 - 2010

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Wielonarodowy Eksperyment MNE6, Cel 4.3 „Świadomość Międzykulturowa” (2009 – 2010)

Kalendarium

 • 10.09.2011 Spotkanie podsumowujące, Warszawa
 • 03.11.2010 Spotkanie podsumowujące MNE 6 (MNE 6 Senior Leader Seminar),
  • Miejsce: Belgia, Bruksela
 • 13 – 17.09.2010 Warsztaty
  • Cel: dopracowanie ramowej koncepcji w sprawie świadomości międzykulturowej (to refine the framework concept on Cross-Cultural Awareness).
  • Miejsce: Polska, Warszawa, Cytadela Warszawska
 • 26.3.2010 Spotkanie Zespołu MNE 6 ds. CCA
  • Cel: omówienie produktu narodowego (efekt pracy zespołu), programu warsztatów finalnych w Warszawie we wrześniu 2010 oraz kwestii organizacji krajowego seminarium/konferencji propagującej tę problematykę.
  • Miejsce: Warszawa, MKiDN
 • 19.01.2010 r. Spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w Wielonarodowy Eksperyment
  • Cel: omówienie:
   • rezultatów MNE5
   • stanu aktualnej realizacji MNE6
   • zaplanowanych przedsięwzięć MNE w 2010 r.
   • propozycji wykorzystania rezultatów MNE6
  • przez stronę polską
  • Miejsce: Warszawa, Sztab Generalny WP
 • 1.12.2009 Spotkanie Zespołu MNE 6 ds. CCA
  • Program:
   • przedstawienie wniosków z warsztatów w Atenach
   • informacja dot. I części eksperymentu, stanu zaawansowania eksperymentu i programu kursu ze świadomości kulturowej przeprowadzonego w Walencji w styczniu 2010 r. (szkolenie w NATO HQ w Walencii)
   • przedstawienie programów szkoleniowych z CCA realizowanych w innych krajach
   • informacja w sprawie badań ankietowych
   • dyskusja nad możliwością wdrożeniem kursów CCA do programu szkoleń wojskowych
   • projekt konferencji dotyczącej CCA.
  • Miejsce: Warszawa, Instytut Sztuki Filmowej
 • 09.- 13.11.2009 Warsztaty
  • Miejsce: Grecja, Ateny
 • 8.10.2009 Spotkanie Zespołu MNE 6 ds. CCA
  • Program:
   • prezentacja wniosków z warsztatów w Budapeszcie
   • przedstawienie wytycznych do warsztatów w Atenach (9-13.11),
   • przedstawienie systemu szkolnictwa wojskowego
   • dyskusja nt. ankiet i kształtu forum dyskusyjnego (wstępny tytuł "świadomość kulturowa w epoce zderzeń cywilizacji").
  • Miejsce: Warszawa, MKiDN
 • 21 – 25.09.2009 Warsztaty
  • Miejsce: Węgry, Budapeszt
 • 8.9.2009 Spotkanie Zespołu MNE 6 ds. CCA
  • Program:
   • wniesienie przez Polski zespół uwag do przesłanych materiałów związanych z rozwinięciem koncepcji CCA.
   • przedstawienie kwestii związanych z planowaną ankietą;
   • ustalenie wytycznych dla przedstawicieli zespołu na seminarium w Budapeszcie;
   • sprawy organizacyjne.
  • Miejsce: Warszawa, MKiDN
 • 05.06.2009 Spotkanie Zespołu MNE 6 ds. CCA
  • Program:
   • informacja nt. ustaleń pierwszego seminarium w Granadzie,
   • dyskusja nt. możliwości stworzenia narodowego programu dot. świadomości kulturowej dla Wojska Polskiego oraz kwestii stworzenia ankiety dla żołnierzy na ten temat,
   • omówienie perspektyw dalszego zaangażowania Zespołu w eksperyment.
  • Miejsce: Warszawa, MKiDN
 • 04 – 08.05.2009 Warsztaty
  • Miejsce: Hiszpania, Granada
 • 3.4.2009 Spotkanie Zespołu MNE 6 ds. CCA
  • Cel: przedstawienie informacji na temat MNE 6 cel 4.3 „Świadomość międzykulturowa”
  • Miejsce: Warszawa, MKiDN
 • 18.9.2009 Spotkanie Zespołu MNE 6 ds. CCA
  • Cel: wprowadzenie do MNE 6, zapoznanie Członków Zespołu z organizacją i przedmiotem eksperymentu MNE 6 cel 4.3 „Świadomość międzykulturowa”
  • Miejsce: Warszawa, MKiDN