logo

Szkolenie kandydatów na ekspertów współpracy cywilno - wojskowej

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Kalendarium:

25 - 26.05.2010 Seminarium w ramach Wielonarodowego Eksperymentu 6, Celu 4.3. „Świadomość międzykulturowa” Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Warszawski, Akademia Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego. Miejsce: Warszawa, Rembertów, Akademia Obrony Narodowej

22 - 23.03.2010 Warsztaty: Ćwiczenie dowódczo - sztabowe pk.Four Corners. Współpraca cywilno-wojskowa. Gra decyzyjna pk.Comprehensive ApproachTło: działania operacyjne w Afganistanie. Cel: wykorzystanie doświadczeń komponentu wojskowego w procesie przygotowania pracowników cywilnych do realizacji zadań w operacjach reagowania kryzysowego. Organizator: Akademia Obrony Narodowej