esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Archiwum

Dzień Informacyjny O ESK W Brukseli

Komisja Europejska, mając na uwadze potrzebę pozyskania przez miasta oraz instytucje informacji na temat inicjatywy „Europejska Stolica Kultury”, zorganizowała pierwszy Dzień Informacyjny o Europejskich Stolicach Kultury, skierowany do wszystkich zainteresowanych tytułem miast. Spotkaniu, które odbyło się 5 maja 2009 roku w siedzibie Komisji w Brukseli towarzyszyła sesja poświęcona wymianie dobrych praktyk między byłymi, obecnymi i kandydującymi Stolicami.

Ideą przyświecającą spotkaniu było uzyskanie szerokiej reprezentacji środowiskowej oraz wspólne zastanowienie się nad ułatwieniem współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Program spotkania jest dostępny na stronach Komisji: http://ec.europa.eu/culture/news/pdf/ecoc_infoday2009.pdf

Europejska Stolica Kultury 2016 Dzień informacyjny i warsztaty Międzynarodowe Centrum Kultury Rynek Główny 25, Kraków 26-27 stycznia 2009
Archiwum
 

Rok 2016 będzie w Polsce rokiem szczególnym - jedno z polskich miast będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto to będzie miało szansę zaprezentować i wypromować swój potencjał kulturalny na arenie międzynarodowej korzystając m.in. ze wsparcia ze strony Komisji Europejskiej w postaci Nagrody im. Meliny Mercouri. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to także doskonała szansa na stworzenie w mieście długofalowej strategii rozwoju w oparciu o kulturę.

W związku z tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zorganizowało Dzień Informacyjny oraz warsztaty poświęcone problematyce Europejskich Stolic Kultury, a szczególnie konkursowi o tytuł 2016 w Polsce.

Archiwum

Spotkanie otworzyło wystąpienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, który wziął również udział w konferencji prasowej na temat Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Archiwum

Formuła spotkania przewidywała w pierwszym dniu część oficjalną, otwartą dla publiczności, poświęconą ogólnemu omówieniu tematyki z udziałem m.in. przedstawicieli MKiDN i Komisji Europejskiej.


Archiwum
Fot. Paweł Mazur

Drugi dzień, dzień warsztatowy był spotkaniem zamkniętym. Program warsztatów, w których uczestniczyła m.in. Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń, obejmował prelekcje na temat procedury i kalendarza aplikacyjnego oraz budżetu i promocji ESK. Ważnym punktem programu były panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli miast, które były, są lub będą Europejskimi Stolicami Kultury, a także ekspertów zasiadających w jury oceniającym wnioski aplikacyjne.

Strona UE poświęcona Europejskim Stolicom Kultury (http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm)

Archiwum
 

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna