esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Podstawy prawne

Inicjatywa ESK jest częścią Programu UE w dziedzinie kultury Kultura 2007 – 2013.

Decyzja ustanawiająca Program Kultura 2007 – 2013 stanowi, iż:

„Na podstawie decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r., ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2007 - 2013, należy zapewnić znaczne dofinansowanie tej imprezy, zauważanej przez Europejczyków i przyczyniającej się do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej. W ramach tych obchodów należy położyć nacisk na transeuropejską współprace kulturalną”.

Polskie dokumenty dotyczące konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2016 zostaną opublikowane z chwilą ogłoszenia zaproszenia dla kandydujących miast.

Dokumenty do pobrania:

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna