esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Trochę historii

Idea Europejskiej Stolicy Kultury zrodziła się 13 maja 1985 roku, podczas spotkania Rady Europejskiej ministrów kultury. Przedstawiła ją grecka minister kultury Melina Mercouri.

W założeniu tytuł Europejskiej Stolicy Kultury miał przyczynić się do zbliżenia narodów Europy.

Projekt ten przyciągający tłumy odwiedzających do wyróżnionych miast, cieszył się rosnącym powodzeniem wśród Europejczyków. Należy podkreślić, że stolice wywarły w minionych latach nieoceniony wpływ na kulturę, społeczeństwo i gospodarkę. Projekt ESK był niezwykle prestiżowym przedsięwzięciem, które przynosiło wielkie korzyści zwycięskiemu miastu. W dłuższej perspektywie przyczyniał się do rozwoju turystyki, wzmacniał promocję miasta zwiększając jego rozpoznawalność w Europie, a także wpływał korzystnie na rozwój jego infrastruktury.

Od chwili wprowadzenia projektu w życie przeszedł on wiele zmian, które podyktowane były chęcią zdemokratyzowania procedur i wytworzenia wolnej konkurencji miast w walce o tytuł ESK.

Od 31 grudnia 2006 podstawy prawne ESK wyznacza decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 roku ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019. Określa ona m. in. kolejność pełnienia przez państwa członkowskiego tytułu gospodarza ESK oraz procedury wyboru.

Państwa członkowskie UE będą zaproszone do pełnienia funkcji gospodarza projektu Europejskiej Stolicy Kultury w systemie rotacyjnym ustalonym, w porozumieniu z państwami członkowskimi do 2019 roku według poniższej kolejności:


Rok Państwo Państwo

2008

Wielka Brytania

Norwegia

2009

Austria

Litwa

2010

Niemcy

Węgry

2011

Finlandia

Estonia

2012

Portugalia

Słowenia

2013

Francja

Słowacja

2014

Szwecja

Łotwa

2015

Belgia

Republika Czeska

2016

Hiszpania

Polska

2017

Dania

Cypr

2018

Niderlandy

Malta

2019

Włochy

Bułgaria

 

W decyzji przewidziano 2 procedury wyboru ESK, tzw. przejściową na lata 2011 i 2012 oraz tę obowiązującą od 2013 roku. Procedura przejściowa musiała zostać uwzględniona z powodu przygotowań miast rozpoczętych wiele lat wcześniej, według starej procedury. Zgodnie z treścią tego artykułu państwa członkowskie przedstawiały Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów kandydaturę jednego lub kilku miast, ewentualnie wraz z rekomendacją. Ostatecznie rząd państwa członkowskiego wyznaczonego na dany rok kierował pismo do instytucji europejskich, typując swojego kandydata.

Europejskie Stolice Kultury wyznaczane od roku 2013 obejmie już całkowicie nowa procedura wyboru. Według procedury obowiązującej od 2013 roku, to nie państwa będą decydowały o wyborze miasta, ale instytucje unijne, choć z aktywnym udziałem państwa członkowskiego.

Jak dotychczas Kraków, jako jedyne z polskich miast miał szansę organizować Europejski Miesiąc Kultury w 1992 roku oraz nosić prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w milenijnym, 2000 roku.

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna