esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

ESK 2010

W 2010 roku zaszczytnym tytułem Europejskiej Stolicy Kultury cieszą się wyjątkowo trzy miasta – Essen wraz z Zagłębiem Ruhry (Niemcy), Pécs (Węgry) oraz, w ramach otwarcia inicjatywy na państwa blisko związane z Unią Europejską, Stambuł (Turcja). Przez 365 dni oba miasta będą gospodarzem wielu wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Staną się także celem podróży turystów i dziennikarzy. Dla samych miast i ich mieszkańców tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oznacza wielkie inwestycje, nie tylko w sferze kultury, oraz promocję miasta w całej Europie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem miast i odwiedzenia ich stron.

ESSEN Essen

ESSEN I ZAGŁĘBIE RUHRY

Essen to główny ośrodek przemysłowy Zagłębia Ruhry, którego obszar został włączony w obchody Europejskiej Stolicy Kultury 2010. Program kulturalny Essen koncentruje się wokół trzech przewodnich tematów: mitologii, metropolii i Europy. Używając różnorodnych środków wyrazu artystycznego, rozpoczynając od mitologii Zagłębia Ruhry, twórcy chcą pokazać historię zmian, które zaszły w tym regionie i doprowadziły do powstania europejskiej metropolii. To właśnie moment przemiany, tworzenia zostanie uwypuklony w programie. Jego idea nawiązuje także do historii Unii Europejskiej, której początki sięgają podpisania przez państwa położone głównie w obszarze Zagłębia Ruhry porozumienia o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Bogactwo zasobów naturalnych tego regionu stanowiło też siłę napędową dla ekonomicznego i przemysłowego rozwoju Europy.

ESSEN
Źródło: www.ruhr2010.dePECZ Pécs

PECZ

„Miasto bez granic” - tak twórcy programu Europejskiej Stolicy Kultury 2010 określają Pecz. Określenie to odnosi się przede wszystkim do składu narodowościowego miasta, które przez wieki stanowiło miejsce spotkań różnorodnych kultur Wschodu i Zachodu. Na przełomie XVI i XVII wieku Pecz zajęty został przez Turków, którzy wprowadzili w mieście gruntowne zmiany. W związku z tym do dzisiaj obecne są tam ślady tureckiej kultury. W tym akademickim miasteczku żyło i tworzyło wielu znanych artystów takich jak chociażby Victor Vasarely, którego prace można podziwiać w miejscowych muzeach. Na terenie miasta znajduje się wiele cennych zabytków, między innymi cmentarz z czasów wczesnochrześcijańskich wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pecz to nie tylko miasto, ale również okolice, które oferują przyjezdnym wiele atrakcji i tworzą niepowtarzalny, regionalny klimat. Można wymienić wśród nich jaskinie w Abaliget czy jeziora w Orfü. Bogate dziedzictwo kulturowe i artystyczne, tradycje mniejszości narodowych, jak również położenie Pecz w centrum Europy sprawiają, że jest to jedno z najciekawszych miejsc na Węgrzech.

PECZ
Źródło: www.pecs2010.huSTAMBUŁ Stambuł

STAMBUŁ

Stambuł to pierwsze miasto w historii Europejskich Stolic Kultury wysunięte tak daleko na wschód. Tworzy to wyjątkową szansę do dialogu międzykulturowego pomiędzy Wschodem a Zachodem. Dialog ten symbolizują mosty w Stambule, które łączą Europę z Azją. Program nawiązuje do czterech żywiołów - wody, ognia, powietrza i ziemi. Tales, Anaksymenes, czy Anaksymander - filozofowie, którzy współtworzyli podwaliny europejskiej filozofii zamieszkiwali tereny dzisiejszej Turcji. W swoich teoriach na temat powstania świata, odwoływali się właśnie do czterech żywiołów. Twórcy programu Europejskiej Stolicy Kultury w Stambule pragną też zwrócić uwagę Europy na modernizację, która miała tam miejsce, a jednocześnie na zachowane bogate, miejscowe tradycje.

STAMBUŁ
Źródło: www.istanbul2010.org

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna