esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

W 2012 roku zaszczytnym tytułem Europejskiej Stolicy Kultury cieszą się Maribor (Słowenia) i Guimarães (Portugalia). Programy obu miast skupiają się na myśleniu o kulturze jako medium szeroko oddziałującym, prowadzącym do realnej zmiany w społeczeństwie. Przez 365 dni Maribor i Guimarães będą gospodarzami wielu wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Staną się także celem podróży turystów i dziennikarzy. Dla samych miast i ich mieszkańców tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oznacza wielkie inwestycje, nie tylko w sferze kultury, oraz promocję miasta w całej Europie.


Maribor
MariborDla twórców programu Europejskiej Stolicy Kultury 2012 w Mariborze kultura to „czysta energia!”, siła napędowa społeczeństwa, która z jednej strony jest impulsem do kreatywnego przeobrażania świata, jednak zawsze zachowuje perspektywę społecznej wrażliwości i odpowiedzialności. Kultura jako energia tworzy sieć powiązań: łączy centrum z peryferiami, przeszłość z przyszłością, przenika opozycje: lokalny-regionalny, narodowy-europejski, miasto-wieś, przemysłowy-informacyjny, analogowy-cyfrowy itd. Pomaga w ten sposób odpowiedzieć na pytanie o tożsamość jednostki, ale także całej społeczności. Maribor, częściowo zniszczony podczas II wojny światowej, poddaje w tym kontekście pod rozwagę m. in. kwestię relacji między totalitarnymi reżimami i ideologiami XX wieku a nieodkrytymi jeszcze przestrzeniami wolności w świecie wirtualnym. Rdzeń koncepcyjny obchodów ESK 2012 nie został sformułowany w charakterze ram ograniczających treść sztuki, stanowi on kreatywną prowokację, która domaga się weryfikacji, potwierdzenia poprzez praktyki artystyczne, imprezy kulturalne, jak również konfrontacje z ekspertami i naukowcami.

Zachęcamy do podjęcia wyzwania i zapoznania się z bogatym programem kulturalnym Mariboru:
http://www.maribor2012.eu/en

Maribor 
Foto: Marko Pigac  


Guimarães
Guimarães opiera program obchodów ESK 2012 na trzech wartościach: „mieście”, „obywatelstwie i uczestnictwie” oraz „wymiarze europejskim”. Głównym motorem przemian w tych trzech obszarach jest kultura, ujmowana ponownie jako siła sprawcza i źródło kreatywnych pomysłów. Dzięki niej możliwy jest rozwój kapitału ludzkiego, zwłaszcza w lokalnych społecznościach, rozwój kreatywnej ekonomii, poprzez transformację przemysłowej gospodarki miejskiej w konkurencyjną w skali międzynarodowej gospodarkę kreatywną, oraz tworzenie nowej geografii zmysłów – przekształcanie przestrzeni pasywnie przechowującej wspomnienia w przestrzeń, która nieustannie oferuje nowe i zaskakujące kulturalne i kreatywne doświadczenia. W 2012 roku Guimarães gościć będzie twórców z całego świata, reprezentantów świata muzyki, filmu, fotografii, sztuk pięknych, architektury, literatury, nauki, teatru, tańca, street artu. Celem jest wspieranie społecznego i ekonomicznego rozwoju miasta oraz tworzenie nowego dynamicznego krajobrazu kulturowego w ludzkiej pamięci. Guimarães, Europejska Stolica Kultury 2012, staje się pionierem nowatorskiego myślenia o mieście jako centrum kreatywnego wrzenia.
http://www.guimaraes2012.pt
 

Guimaraes

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna