esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

W 2014 roku zaszczytnym tytułem Europejskiej Stolicy Kultury cieszą się Ryga (Łotwa) i Umeå (Szwecja). Dla miast i ich mieszkańców tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oznacza wielkie inwestycje, nie tylko w sferze kultury, oraz promocję miasta w całej Europie.

Ryga - Riga

Motywem przewodnim Rygi jako Europejskiej Stolicy Kultury 2014 jest „siła wyższa”, uosabiająca potężną moc, niespodziewaną i nieprzewidywalną, stanowiącą źródło inspiracji, ale przed którą należy czuć respekt . Niczym morze, w pobliżu którego znajduje się Ryga, nazywana często „perłą Bałtyku”. Poprzez to sugestywne hasło, pragnie ona wzmocnić przekonanie, iż kultura może zmieniać życie ludzi i miast, stać się narzędziem zbawienia, przetrwania oraz platformą dla nowych śmiałych pomysłów i idei.  Program obchodów składa się z sześciu wątków tematycznych, ilustrujących różne oblicza siły wyższej: „Ulica wolności” dotyka trudnej i ważnej kwestii władzy i wolności, inspiracją dla tego  tematu jest fakt, że rok 2014 stanowi 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej; „Zestaw ratunkowy” autorzy programu obchodów definiują jako synergię starożytnych umiejętności i nowoczesnej wiedzy w najróżniejszych formach kulturowych; „Mapa drogowa” jest zaproszeniem do odkrywania Rygi i podjęcia refleksji nad rozwojem miasta; „Żyła bursztynu” stara się wskrzesić historyczny Szlak Bursztynowy, obejmujący Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne i Morze Czarne, w celu stworzenia nowej europejskiej sieci współpracy kulturalnej; „Pragnienie oceanu” skupia się na ludzkim pragnieniu sięgania po intelektualne i duchowe wartości; „Karnawał Ryga” ma na celu pomoc w odrzuceniu tego, co zwyczajne, aby choć na chwilę stać się kimś innym, poprzez zanurzenie się w tłumie i poddanie się jego spontanicznej ekspresji radości.


Ryga (fot. Riga City Council)
http://riga2014.org/eng/

umea logoUmeå – Umeå

Umeå położona jest w północnej Szwecji u stóp rzeki Ume w pobliżu Zatoki Botnickiej. Autorzy programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2014 nazywają ją „oknem na całą Europę”: miejscem otwartym na różnorodność kontynentu oraz dumnie prezentującym skarby własnego dziedzictwa i kultury. Stąd też hasło i słowo klucz inicjatywy: „współ-kreacja”, w którym zawiera się przekonanie, iż każdy może uczestniczyć w tworzeniu programu Europejskiej Stolicy Kultury. Wydarzenia obchodów przygotowane zostały przez stowarzyszenia, instytucje kulturalne i inne organizacje, które otrzymały wsparcie ze środków Umeå2014. Dzięki temu wiele projektów stworzonych pod kątem tej inicjatywy będzie mogło być kontynuowanych po roku 2014. Sam program obchodów Umeå 2014 podzielono na osiem pór roku według kalendarza lapońskiego. Lapończycy to jedyny rdzenny lud Europy, a Umeå jest częścią Laponii – krainy zwanej po lapońsku Sápmi. Działania podejmowane w ramach pełnienia roli gospodarza  Europejskiej Stolicy Kultury stanowią element długofalowego rozwoju miasta, zarówno pod względem kulturalnym, jak i społecznym, impuls do tworzenia nowych miejsc spotkań, rozszerzania sieci kontaktów oraz rozwijania współpracy międzynarodowej.

Umea (fot. Henrik Olofsson)
Umea (fot. Henrik Olofsson)
www.umea2014.se

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna