esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

ESK 2016 krok po kroku

ESK 2016 krok po kroku

W 2016 roku jedno polskie miasto wraz z wybranym miastem hiszpańskim będzie nosiło tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Miasta pretendujące do tego zaszczytnego miana muszą podjąć wiele starań, by zdobyć prestiżowy tytuł ESK.

Jesienią 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosi miasta do wzięcia udziału w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i złożenie przez zainteresowane miasta propozycji programu obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Program kulturalny polskiego miasta wyznaczonego na Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku powinien być powiązany z programem miasta hiszpańskiego, które zostanie wyznaczone na ten sam rok, a także musi spełniać kryteria, podzielone na dwie kategorie: „Wymiar europejski” oraz „Miasto i obywatele”. (Patrz zakładka: cele i kryteria).

Przed upływem 10 miesięcy od ogłoszenia konkursu, miasta będą musiały złożyć w MKiDN wnioski aplikacyjne, zawierające zarys programu, jaki planują zrealizować w 2016 roku. Wnioski Kandydata oceniać będzie Komisja Selekcyjna w dwóch etapach: preselekcji oraz selekcji końcowej.

W wyniku I etapu Komisja Selekcyjna przygotuje tzw. „krótką listę” miast zakwalifikowanych do etapu selekcji końcowej. Zakończenie etapu preselekcji powinno nastąpić w III kwartale 2010 roku.

Miasta zakwalifikowane do II etapu będą musiały przygotować pełne wnioski aplikacyjne i złożyć w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż po upływie 9 miesięcy od ogłoszenia wyników I etapu. Ostatecznego wyboru miasta Komisja Selekcyjna powinna dokonać w 2011 roku, po czym Polska przedstawi swoją kandydaturę odpowiednim instytucjom unijnym.

Rada Ministrów UE nominuje zwycięskie miasto najpóźniej w drugim kwartale 2012 roku.


Pobierz harmonogram (pdf)

Zobacz też: przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna