esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

Wniosek aplikacyjny o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury powinien zostać przygotowany na podstawie formularza aplikacyjnego w wersji polskiej i wersji angielskiej. Miasta mogą dołączyć dokumentację uzupełniającą, która służy poszerzeniu i dopełnieniu odpowiedzi na pytania zawartych w formularzu.


Proponowany wniosek aplikacyjny składa się z siedmiu zestawów pytań:

  1. Podstawowe założenia
  2. Struktura programu obchodów
  3. Organizacja i finansowanie obchodów
  4. Infrastruktura miasta
  5. Strategia promocji
  6. Ewaluacja i monitorowanie obchodów
  7. Informacje dodatkowe

W fazie selekcji wstępnej odpowiedzi na wybrane pytania zawarte w Formularzu są fakultatywne, jednak w fazie selekcji ostatecznej wymagane jest przedstawienie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Warunki dotyczące składania wniosków zostaną dokładnie określone w ogłoszeniu konkursu.

Instytucje odpowiedzialne w miastach za przygotowanie aplikacji powinny zapoznać się z oficjalnymi dokumentami dotyczącymi Europejskiej Stolicy Kultury. Cenne z pewnością będzie także zapoznanie się z Raportem Palmera oraz raportami miast, które w przeszłości pełniły honory Europejskiej Stolicy Kultury. Odnośniki do powyższych informacji znajdują się w zakładce linki.

Do pobrania:

Więcej informacji znajduje się w broszurze informacyjnej – do pobrania tutaj.

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna