"ACTA w koszu! Hop, hop, hop!" - odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

05-07-2012

W artykule autorstwa Ewy Siedleckiej pt. „ACTA w koszu! Hop, hop, hop!”, który został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 5 lipca br. pojawiły się nieprawdziwe i nieścisłe informacje.

Nieprawdą jest, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego spotyka się głównie z organizacjami twórców i producentów, po to by dyskutować na temat zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W maju i czerwcu br. w resorcie kultury odbyło się pięć spotkań w ramach warsztatów poświęconych reformie prawa własności intelektualnej.  Organizatorzy spotkań dołożyli wszelkich starań, by w warsztatach brali udział przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych zmianą ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli  nie tylko przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania  i producenci, ale również „konsumenci kultury i użytkownicy Internetu”, jak nazywa to środowisko autorka artykułu.  Byli oni reprezentowani przez członków Fundacji Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowego Projekt Polska, Internet Society Polska, Google Polska, Creative Commons Polska, Business Society Alliance, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Stowarzyszenia EBIB.

Przedstawiciele tych organizacji aktywnie uczestniczyli w dyskusji, a ich postulaty i propozycje zmian legislacyjnych zostały uwzględnione w dokumencie podsumowującym warsztaty.  W czteroosobowym składzie, który pracował nad przygotowaniem projektu tego dokumentu znalazło się dwóch przedstawicieli tych organizacji  – mec. Helena Rymar z Centrum Cyfrowego Projekt Polska oraz Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska. Dokument końcowy zwany „Raportem otwarcia” został zaakceptowany przez wszystkich uczestników warsztatów. Co więcej wszystkim spotkaniom współprzewodniczyła mec. Helena Rymar Centrum Cyfrowego Projekt Polska.

Wszystkie protokoły ze spotkań, nagrania, zgłaszane propozycje zmian oraz dokumenty podsumowujące prace znajdują się na stronie:

http://warsztaty.mac.gov.pl/prawo_autorskie/doku.php?id=warsztat_2520prawo_2520autorskie

 

 powrót