"Dwa razy za dużo obrazów. [Badania mózgu w Polsce]"

30-05-2011

Pod tym intrygującym tytułem, kryje się najnowszy projekt malarski Marka Sobczyka.

"Artysta daje nam możliwości wglądu w rzeczywistość poprzez dwie idee. Pierwsza, to dość oczywista (aczkolwiek na co dzień nie problematyzowana) konstatacja dotycząca charakteru współczesnej wizualności. Natłoku obrazów. Świata dostarczającego obrazy w ilości i tempie przekraczającym możliwości percepcji. Ten proces staje się dla Sobczyka punktem oparcia dla wielkiej narracji, jaką jest jego sztuka. Druga kwestia (w nawiasach kwadratowych), dotyczy kontekstu społecznego i pytań o to miejsce, ten kraj, tych ludzi i ich stan ducha. O badanie tego urazu, jakim jest nasze poczucie historii i teraźniejszości.

Malarstwo Marka Sobczyka to sztuka najwyższej próby. Artysta współtworzący w latach osiemdziesiątych warszawską Gruppę - najważniejszą formację artystyczną tego czasu, od lat, niestrudzenie podnosi w swej sztuce i refleksji teoretycznej, kwestie fundamentalne dla malarstwa, obrazu, artysty, społeczeństwa. Sobczyk mierzy się z ontologią, aksjologią, estetyka, metafizyką sztuki. A robi to z pełną odpowiedzialnością i intelektualną rzetelnością. Jest krytyczny, ironiczny, przewrotny, tworzy obrazy - hipotezy, złożone, wielowarstwowe, ale zarazem konkretne i uniwersalne" - pisze Waldemar Baraniewski, kurator wystawy.

Wystawie towarzyszy dwujęzyczny, ilustrowany katalog, zaprojektowany przez Marka Sobczyka z tekstami Waldemara Baraniewskiego, Mateusza Falkowskiego i samego artysty.

Otwarcie: 26 maja 2011, godz. 18:00.
Wystawa czynna do 30 lipca 2011.

Galeria aTAKpowrót