"Nowa rzeźba?" - wystawa w Zachęcie

08-03-2012

Warszawa,  09.03.2012 - 13.05.2012

Autorzy wystawy pytają o aktualność idei modernizmu przywołując rzeźby z ostatnich lat - m.in. Moniki Sosnowskiej, Martina Boyce'a i Kasi Fudakowski.

Gdyby próbować zdefiniować modernizm w sztuce można by wspomnieć o takich jego cechach jak: pogłębianie refleksji nad językiem sztuki, stosowanie nowych technik i materiałów, zaangażowanie artysty w sprawy społeczne, wiara w głębokie związki kultury i techniki, a przede wszystkim wiara w ideę postępu. To także takie zjawiska jak: autonomia koloru, geometryzacja form, odejście od naśladownictwa natury. To próba stworzenia nowej wrażliwości i nowej sztuki, na miarę nowoczesnych czasów i nowoczesnego człowieka.

Modernizm - jako język artystyczny i postawa twórcza - jest wciąż żywy. Współcześni artyści badają go ciągle z nowej perspektywy. Poddają rewizji, przetwarzają, wchodzą z nim w dialog albo po prostu inspirują się jego językiem formalnym. Modernizm w dużej mierze wpływa na sztukę najnowszą i choć jest zjawiskiem historycznym – dla wielu pozostaje wciąż żywy.

Szczególnie w ostatnich latach dyskusja na temat modernizmu przybrała nowy kierunek. Modernistycznym ideom nowoczesności przyglądają się badacze, architekci, krytycy, czyniąc je tematem licznych prac naukowych i krytycznej refleksji. Wychodząc z założenia, że początek XXI wieku przyniósł koniec postmodernizmu, poszukują jego następcy. Jedni, jak Nicolas Bourriaud, głoszą narodziny nowej odmiany modernizmu - altermodernizmu, wynikającego ze specyfiki współczesnych globalnych przemian, na które reagują artyści. Inni zaś, jak Martin Herbert w eseju o Nowym Modernizmie, piszą o ciągłości tradycji i współczesnym kontynuowaniu formalnego języka sztuki na zasadach ścisłego podobieństwa.

Wystawa w Zachęcie odnosi się do drugiego z opisanych stanowisk, czyli kwestii Nowego Modernizmu. Mówi o modernizmie tylko poprzez rzeźby, obiekty i instalacje - z całkowitym pominięciem innych form sztuki.

Kuratorka: Maria Brewińska.

Otwarcie: 9 marca 2012, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 13 maja 2012.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
tel. (+48 22) 827 58 54, 556 96 00
fax (+48 22) 827 78 86

czytaj więcej na culture.pl

czytaj więcej na zacheta.art.plpowrót