"Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą"

18-02-2016

Na zdjęciu: Malowidło ścienne w Sali Orientalnej Pałacu Umaid Bhawan.(tematy zaczerpnięte z Ramajany) autorstwa Stefana Norblina (1943-1946). Fragment „Triumfalnego wjazdu Ramy”. Fot. Józef Steciński
Malowidło ścienne w Sali Orientalnej Pałacu Umaid Bhawan.(tematy zaczerpnięte z Ramajany) autorstwa Stefana Norblina (1943-1946). Fragment „Triumfalnego wjazdu Ramy”. Fot. Józef Steciński

Epitafium Bogusława Radziwiłła w Kaliningradzie, Kolegiata św. Wawrzyńca w Żółkwi czy malowidła ścienne Stefana Norblina w Pałacu Umaid Bhawan w Indiach. Fotografie m.in. tych dzieł, poddanych konserwacji dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie można zobaczyć na wystawie w Jarosławskim Opactwie. Ekspozycja „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Ochrona i konserwacja” została otwarta 19 lutego br.

Wystawa prezentuje efekty prac konserwatorskich dofinansowanych lub sfinansowanych w całości ze środków MKiDN. To okazja, by zobaczyć obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego, zachowane nie tylko na obszarach historycznych  Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, ale także w krajach, które stały się miejscem osiedlenia Polaków z czasów Wielkich Emigracji: dziewiętnastowiecznej oraz wojennej i pojałtańskiej.

Organizator wystawy: DDK MKiDN

Ekspozycję przygotował Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, który m.in. realizuje projekty resortu, dotyczące ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. DDK ściśle współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Biurem Polonijnym Senatu RP, instytucjami kultury, uczelniami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Szczególne znaczenie ma współpraca w tym zakresie z Biblioteką Narodową i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

W latach 2006-2015, dzięki funduszom pochodzącym z Programu MKiDN „Dziedzictwo kulturowe” oraz z budżetu Departamentu udało się zrealizować szereg projektów dokumentacyjnych, inwentaryzacyjnych i konserwatorskich m.in. na Białorusi, Ukrainie i Łotwie, a także w Rosji, Indiach i we Francji.

Na zdjęciu: Kolegiata p.w. św. Wawrzyńca w Żółkwi (obecnie kościół parafialny). Prace konserwatorskie sklepień.
 Kolegiata p.w. św. Wawrzyńca w Żółkwi (obecnie kościół parafialny). Prace konserwatorskie sklepień.

Na otwarcie - wykład

Wystawa była już prezentowana w Warszawie podczas Targów Dziedzictwo w 2014 r. oraz towarzyszyła III Międzynarodowemu Kongresowi Naukowemu "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" w Białymstoku w 2015 r.

Otwarcie ekspozycji w Jarosławiu towarzyszyło konferencji poświęconej „Europejskiemu Szlakowi Kulturowemu im. Rakoczego”. Wykład pt. „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej. Prace Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, wygłosiła Dorota Janiszewska-Jakubiak, zastępca dyrektora DDK MKiDN.

 powrót

Warto przeczytać