"Świat nie przedstawiony" w Centrum Sztuki Współczesnej

02-02-2012

Otwarcie: 3 lutego 2012, godz. 18:00
Wystawa czynna do 15 kwietnia 2012.

Kurator Adam Mazur wybrał najważniejsze fotografie ukazujące polską transformację po 1989 roku. Wystawa inauguruje nowy, trzyletni projekt Zamku Ujazdowskiego zatytułowany "Postdokument".

Ekspozycja w warszawskim CSW jest pierwszą prezentacją osiągnięć dokumentalistów różnych generacji - w tym uznanych na świecie mistrzów - koncentrującą się na temacie tak zasadniczym jak transformacja ustrojowa.

- Dokumentalizm należy z pewnością do najbardziej inspirujących i aktualnych postaw artystów wobec rzeczywistości. Nawet jeśli w ostatnich dwudziestu latach ogłaszano wielokrotnie nadejście epoki rzeczywistości wirtualnej, trudno nie zauważyć, że to właśnie zainteresowanie politycznym, społecznym, ekonomicznym wymiarem życia rozwija się najbardziej dynamicznie w sztuce współczesnej, nie tylko tej deklarującej się jako zaangażowana. Jednocześnie w polskich badaniach nad sztuką współczesną i kulturą wizualną wyraźnie brak jest dogłębnej analizy kategorii dokumentu (dobrze rozpoznanej swoją drogą w obszarze nauk historycznych) - mówi kurator wystawy "Świat nie przedstawiony", Adam Mazur.

"Świat nie przedstawiony. Dokumenty polskiej transformacji po 1989 roku" to wystawa fotografii ukazujących Polskę okresu transformacji ustrojowej, widzianą przez krajowych i zagranicznych autorów jako pełen napięć, wciąż nieukończony proces. Prezentowane w CSW Zamek Ujazdowski zdjęcia najsłynniejszych fotografów polskich (m.in. Anna Beata Bohdziewicz, Chris Niedenthal, Tomasz Tomaszewski, Wojciech Wieteska) pokazują kraj ogarnięty kryzysem ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Obrazują Polskę jako stale poszukujący swojej tożsamości byt rozciągnięty pomiędzy realnym socjalizmem i turbokapitalizmem.

Zaangażowane społecznie fotoreportaże (Maria Zbąska, Łukasz Trzciński, Maciej Pisuk) przeplatają się z pełnymi dystansu typologiami dokumentalnymi (Wojciech Wilczyk, Konrad Pustoła), tworząc unikalną panoramę polskiego społeczeństwa przełomu wieków. Uznani fotografowie zagraniczni (Carl de Keyzer, Allan Sekula, Mark Power, Rineke Dijkstra, Zoe Leonard) rozszerzają horyzont myślenia o transformacji w Polsce po 1989 roku, pozwalając dostrzec jej dynamikę i specyfikę na tle zmian zachodzących globalnie.

Nawiązanie w tytule wystawy "Świat nie przedstawiony" do znanej książki (manifestu polskiej "nowej fali") Juliusza Kornhausera i Adama Zagajewskiego sygnalizuje odejście od parnasizmu zainteresowanej sobą i kwestiami jednostkowymi współczesnej sztuki w kierunku rzeczywistości i sposobów jej reprezentacji. "Świat nie przedstawiony" odnosi się także do toczonych w polskich mediach debat dotyczących zarówno roli fotografii w kulturze współczesnej (dyskusja wokół tekstu Doroty Jareckiej, opublikowanego w 2004 roku w "Gazecie Wyborczej"), jak i stanu świadomości inteligencji polskiej po dwudziestu latach transformacji (debaty w "Gazecie Wyborczej" i "Odrze" z 2009 roku).

- Wystawa jest próbą połączenia wybranych wątków z niezwykle intensywnego dla medium fotograficznego okresu i stworzenia innego niż dotychczas obrazu rzeczywistości Polski po 1989 roku. Jeśli prasowe debaty potwierdziły, że współcześnie ani literatura, ani film fabularny, ani sztuki plastyczne nie stworzyły dzieł na miarę minionego dwudziestolecia, to właśnie dokument otaczający nas świat przedstawia i pozwala lepiej go zrozumieć - mówi Adam Mazur.

Wystawie towarzyszy program filmowy, przedstawiający filmy dokumentujące najważniejsze przemiany, jakie dokonały się w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Pokazom towarzyszą spotkania z autorami filmów, dokumentalistami, artystami i fotografami, których zdjęcia prezentowane są na wystawie.

Otwarcie: 3 lutego 2012, godz. 18:00
Wystawa czynna do 15 kwietnia 2012.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Jazdów 2
00-467 Warszawa

więcej informacjipowrót