"Teologia w obrazach" we wrocławskim Muzeum Etnograficznym

06-09-2011

Wystawa ikon ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu jest głównym punktem programu 3. edycji Międzynarodowego Festiwalu "Między Wschodem a Zachodem".

Ikony są drugim, obok śpiewu cerkiewnego, elementem najbardziej wyróżniającym religię prawosławną. Zajmują szczególne miejsce nie tylko w świątyni, ale także w codziennym życiu wiernych. Ikona przyciąga przede wszystkim swoimi walorami artystycznymi i na ten aspekt organizatorzy chcą zwrócić uwagę odbiorców zwiedzających.

Jednak pojmowanie ikony jako dzieła sztuki mającego zaspokajać potrzeby estetyczne, choć istotne, nie jest najważniejsze. Jest ona bowiem czymś więcej niż dziełem sztuki - od wielkiego bogactwa artystycznego ważniejsze jest jej bogactwo duchowe.

"Do zorganizowania wystawy 'Teologia w obrazach' zainspirowało nas bardzo szerokie zainteresowanie towarzyszące wystawie polskich ikon współczesnych, która odbyła się w czasie 1. Festiwalu ‘Między Wschodem a Zachodem’ - mówi Anna Sanecka, szefowa festiwalu. - W tym roku chcemy zaprezentować ikony starsze, datowane na XVIII i XIX wiek, pochodzące ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. Przy organizacji poprzedniej wystawy wielokrotnie spotykaliśmy się zapytaniami o takie właśnie starsze eksponaty. Wierzymy, że nasza kolejna wystawa będzie odpowiedzią na to wyraźne zapotrzebowanie wrocławskiej publiczności."

Muzeum Ikon w Supraślu to Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Zostało otwarte 5 października 2006 roku w części zabudowań monastyru supraskiego. W zbiorach muzeum jest blisko 1200 dzieł, m.in. ikony związane z Chrystusem, Bogurodzicą, z najważniejszymi świętami cerkiewnymi oraz ikony przedstawiające poszczególnych świętych.

Oprócz wystawy ikon program wrocławskiego festiwalu obejmuje m.in. koncert "Trzech basów profundo" (10 września 2011, godz. 16:00, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1) oraz wykład "Ikona jako teologia w obrazach" (2 października 2011, godz. 18:00, Muzeum Etnograficzne).

Wernisaż: 7 września 2011, godz. 17:00.
Wystawa czynna do 30 października 2011.

Muzeum Etnograficzne
ul. Traugutta 111/113
Wrocław


powrót