"Zamówienia kompozytorskie" – wyniki naboru

12-09-2012

80 wniosków zaakceptował do realizacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski w ramach programu Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie. Podczas naboru do Instytutu Muzyki i Tańca wpłynęło 217 wniosków.


fot. Danuta Matloch

Priorytet Zamówienia kompozytorskie został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 maja br. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie MKiDN – Priorytet Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMIT w zakładce programy.

Jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do 17 września br. za pośrednictwem systemu EBOI.powrót