"Zniewolony umysł"

16-05-2011

Ekspozycja została zainspirowana słynną książką Czesława Miłosza "Zniewolony umysł", napisaną w Maisons-Laffitte w 1951 roku. Tytuł przyszedł do głowy Miłoszowi w formie angielskiej - "The Captive Mind" - i pisarz szukał dla niego polskiego odpowiednika.

"Czasownik 'zniewalać' ma w języku polskim przede wszystkim znaczenie 'skłaniać', na przykład mówi się: 'zniewalający uśmiech'. Istnieje jednak także rzadsze, dziś prawie zapomniane znaczenie 'poddać niewoli' " - mówił w wywiadzie.

We wstępie do francuskiego wydania książki, filozof Karl Jaspers podkreślał sposób w jaki Miłoszowi udało się pokazać "jak się rozwijają różne procesy dysymulacji, przemiany wewnętrznej, jak się dochodzi do raptownego nawrócenia [na wiarę w konieczność historii] i jak człowiek przedziela się na dwóch".

Wystawa "Zniewolony umysł. Tyrania obrazu w polskiej fotografii po 1945 roku" stanowi portret fotograficzny pokolenia artystów które zmierzyło się z doświadczeniem totalitaryzmu. Odwołując się do świadectwa Miłosza i do wypracowanych przez niego kategorii historyczno-literackich, ekspozycja buduje portret epoki reprezentowany przez wybrane prace z grona najwybitniejszych artystów fotografów tego czasu: Stefana Arczyńskiego, Zdzisława Beksińskiego, Witolda Dederko, Zbigniewa Dłubaka, Mariusza Hermanowicza, Jerzego Lewczyńskiego, Krystyny Łyczywek, Marka Piaseckiego, Wojciecha Plewińskiego, Zofii Rydet, Leonarda Sempolińskiego, Andrzeja Strumiłło, Tadeusza Sumińskiego.

Profetycznym prologiem do wystawy są fotografie Józefa Jana Głogowskiego "Zastrzyk narkotyczny" inspirowane twórczością Witkacego. Prezentacja w Galerii Asymetria sytuuje również zjawisko zniewolenia umysłu w świetle współczesności, zadaje pytanie na ile problem ten należy do historii a na ile jest rodzajem spuścizny, z którą stykamy się na co dzień.

Kuratorzy: Patrick Komorowski i Rafał Lewandowski.

Współorganizator: Instytut Polski w Rzymie.

Otwarcie: 14 maja 2011, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 10 czerwca 2011.

Galeria Asymetriapowrót