0% VAT na ksiażki

29-06-2010

W trakcie wczorajszej debaty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski poruszył między innymi kwestię utrzymania zerowej stawki VAT na książki. Innymi tematami rozmowy były: "Pomoc dla bibliotek zniszczonych przez powódź" oraz program „Artystyczne wakacje. Pomoc dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią”.

Poza Ministrem, wzięli w niej udział także: Piotr Marciszuk- Polska Izba Książki, Wiesław Podkański- Izba Wydawców Prasy, Grzegorz Gauden- Instytut Książki, Tomasz Makowski- Biblioteka Narodowa oraz Maciej Nowak z Instytutu Teatralnego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski wystosował list do Ministra Finansów, Jacka Rostowskiego, w którym apeluje o utrzymanie 0% stawki VAT na książki oraz prasę specjalistyczną, a także o ujednolicenie stawek dla książek w wersji cyfrowej.

31 grudnia 2010 r. upływa w Polsce okres derogacji dla stosowania m.in. 0% stawki VAT dla książki oraz prasy specjalistycznej. Od 2011 r. ma zostać wprowadzona stawka VAT 7% na produkcję tego typu wydawnictw.

W terminologii unijnej derogacja oznacza wyłączenie danego państwa członkowskiego z wybranego obszaru prawa wspólnotowego. W tym wypadku przepisów Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - w odniesieniu do książek oraz prasy specjalistycznej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uważa, że należy utrzymać stawkę zerową podatku VAT na książki i prasę specjalistyczną.
Przemawia za tym szeroko rozumiany interes społeczny:

Pomoc dla bibliotek zniszczonych przez powódź

W wyniku ostatniej powodzi w całej Polsce ucierpiało wiele gminnych bibliotek publicznych. W niektórych zniszczeniu uległy budynki, w innych również wyposażenie i księgozbiory. W trosce o właściwe funkcjonowanie bibliotek gminnych na zalanych obszarach Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, we współpracy z Instytutem Książki oraz Biblioteką Narodową, zainicjował dwa programy pomocowe skierowane do zniszczonych placówek.

Pierwszym z nich jest uruchomienie dodatkowego naboru do programu „Infrastruktura bibliotek". W tym naborze o dotację mogą się starać wyłącznie biblioteki dotknięte powodzią. Dotacja jest przeznaczona na remonty pomieszczeń lub budynków, w których znajduje się biblioteka. Na ten cel w ramach programu przeznaczony jest blisko 1 milion zł. Operatorem programu jest Instytut Książki. Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2010 roku.

Regulamin oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie prowadzonej przez Instytut Książki. Szczegółowych informacji udziela:
Piotr Kieżun p(dot)kiezun@instytutksiazki(dot)pl, 694 267 669.

Drugim z działań jest program przygotowany przez Bibliotekę Narodową. Oferuje ona poszkodowanym bibliotekom otwarty dostęp do swojego zasobu wymiennego przez cały 2010 rok. Dodatkowo Biblioteka Narodowa oferuje również poszkodowanym instytucjom pomoc konserwatorską.

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zakresu oraz formy pomocy udziela:
Agnieszka Leszyńska a(dot)leszynska@bn(dot)org(dot)pl, (22) 608 29 17.powrót

Warto przeczytać