10 nowych obiektów na liście Pomników Historii

15-03-2017

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Glinski przemawia podczas uroczystości wpisania nowych obiektów zabytkowych na liste Pomników Historiifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Organizatorzy uroczystości wpisania nowych obiektów zabytkowych na liste Pomników Historiifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości wpisania nowych obiektów zabytkowych na liste Pomników Historiifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości wpisania nowych obiektów zabytkowych na liste Pomników Historiifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Glinski podczas uroczystości wpisania nowych obiektów zabytkowych na liste Pomników Historiifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Glinski podczas uroczystości wpisania nowych obiektów zabytkowych na liste Pomników Historiifot. Danuta Matloch

 

Prezydent Andrzej Duda wpisał 10 nowych obiektów na listę Pomników Historii. Rozporządzenia w tej sprawie prezydent ogłosił 15 marca 2017 r. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

Ten status ma przede wszystkim charakter symboliczny, jednak również i ta symbolika jest niezwykle istotna, bo ona pokazuje,(...) że te właśnie obiekty są szczególnie cenne, zasługują na szczególną uwagę; to te miejsca, które warto odwiedzić, z którymi warto się zapoznać, które stanowią swoiste wzorce właśnie architektoniczne, kulturowe na mapie naszej ojczyzny - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

„Dowód bogactwa polskiej kultury"

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podkreślił, że "jest to moment radości dla wszystkich".

Myślę, że tak wielka frekwencja i zainteresowanie, są największym dowodem, jak to jest ważne - że to jest świadectwo po pierwsze bogactwa kultury, dziedzictwa narodowego, ale jest to też świadectwo różnorodności tej kultury. (…) Dzisiejszy tytuł to jest różnorodność, to są oczywiście świątynie katolickie, ale także bardzo ważne świątynie protestancko-augsburskie, to jest także powrót myśli technicznej, to są wspaniałe założenia architektoniczne, to jest dowód bogactwa polskiej kultury - zaznaczył wicepremier Gliński.

Minister kultury zwrócił uwagę, "jak ważne tego rodzaju obiekty, tego rodzaju skarby, są dla wspólnoty". "Zarówno wspólnoty politycznej i wspólnoty narodowej, jak i tych wspólnot lokalnych, które dbają o te zabytki, które uczestniczyły w całym procesie nadawania tego tytułu Pomnika Historii" - zaznaczył prof. Gliński.

10 nowych Pomników Historii

Pomnikami zostały uznane: Radiostacja w Gliwicach, kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju w Jaworze, kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, założenie rezydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynie, katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy oraz zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy zwanego kościołem Pokoju, Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu, a także zespół opactwa cystersów w Wąchocku.

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent. Obecnie jest to 60 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków - jako historyczny zespół miasta, Biskupin – jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa – z zespołem klasztornym Jasnej Góry, a także Grunwald – jako pole bitwy, Wieliczka – historyczna kopalnia soli oraz Frombork – z zespołem katedralnym.

/źródło: MKiDN, PAP/powrót