10. Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa

26-07-2014

10. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY CHOPIN I JEGO EUROPA
OD CHOPINA I GRIEGA DO PANUFNIKA

15 - 31.08.2014

Muzyka Chopina w kulturze europejskiej jest fenomenem, którego znaczenie zrozumieć można dopiero poprzez bezpośrednią konfrontację z całą muzyką starego kontynentu, z jej twórcami, zarówno tymi, którzy na Chopina oddziaływać mogli bezpośrednio, jak i tymi, którzy sami ulegli wpływowi genialnego polskiego kompozytora.  Tych ostatnich znajdujemy zarówno w XIX wieku jak i (choć już w nie tak oczywisty sposób) w wieku XX. I choć pierwszy festiwal przedstawiał Chopina  w konfrontacji z Beethovenem, idea wielości chopinowskich kontekstów legła u podstaw idei programowych festiwalu od pierwszej jego edycji. W szczególny sposób myśl ta przyświeca jubileuszowemu 10-temu wydaniu festiwalu.

serwis festiwalowypowrót