10. rocznica powołania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu

22-05-2014

Konferencja naukowa pt. „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach Zagłady w Polsce” upamiętni 10. rocznicę powstania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu. Odbędzie się ona 3 czerwca 2014 roku w siedzibie MMPB, gdzie znajduje się jeden z najbardziej poruszających pomników Zagłady w Europie.

Organizowana konferencja jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia, symboliki, recepcji i oddziaływania upamiętnień na terenach poobozowych. Zaproszeni referenci opowiedzą o sztuce w przestrzeniach poobozowych oraz przedstawią założenia pomnikowe powstałe na terenach byłych niemieckich obozów na Majdanku, w Treblince, Auschwitz-Birkenau i Bełżcu. Konferencję podsumuje dyskusja pt. „Pomniki w miejscach Zagłady jako składniki narracji muzealnych?”.

Patronatem honorowym objęli to wydarzenie Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego, patronat medialny został przyznany przez: „Kurier Lubelski”, Radio Lublin, TVP Lublin i „Tygodnik Zamojski”.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu powołano do życia 3 czerwca 2004 roku jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. W uroczystościach towarzyszących temu wydarzeniu uczestniczył m.in. ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Przez blisko 10 lat funkcjonowania, do końca 2013 roku, Muzeum odwiedziło ponad 300 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy z zagranicy.

Do głównych zadań Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu należy dokumentowanie historii i upamiętnianie ofiar obozu zagłady. W budynku muzealnym prezentowana jest stała wystawa historyczna. Jej uzupełnieniem są wystawy czasowe o charakterze fotograficznym i dokumentalnym. Misja Muzeum realizowana jest również m.in. poprzez projekt „Każda ofiara ma swoje imię”, w ramach którego zbierane są dane o ofiarach. Muzeum prowadzi ponadto działalność w zakresie edukacji historycznej i świadczy usługi przewodnickie.

Konferencja ma charakter zamknięty.powrót