10. Spotkanie Fundacji im. Anny Lindh

21-10-2011

Wiceminister kultury dr Monika Smoleń będzie uczestniczyć w spotkaniu narodowych koordynatorów Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh oraz spotkaniu wyższych przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznych Unii dla Śródziemnomorza. Odbędą się one w Krakowie w dn. 20-23 października br. Wydarzenie jest częścią programu Prezydencji Polski w Radzie UE.

Spotkanie będzie stanowić okazję, by podsumować dotychczasowe działania Fundacji oraz przygotować strategię organizacji na lata 2011 – 2014. Przedstawicielom 43 krajów Unii dla Śródziemnomorza zaprezentowane zostaną osiągnięcia Polski oraz członków polskiej sieci w obszarze dialogu międzykulturowego.

W ramach spotkania odbędzie się międzynarodowa debata „Kultura na rzecz zmiany społecznej” z udziałem m.in.: wiceminister kultury Moniki Smoleń, prof. Raja Isara (The American University Paris), Grzegorza Klamana (Prezes Fundacji Wyspa Progress), Mohameda El Sawy’ego (były minister kultury Egiptu). Debata zostanie zakończona uroczystym wręczeniem nagrody „EuroMed” w dziedzinie dialogu międzykulturowego za rok 2011.

Ważnym elementem mają być także wydarzenia kulturalne. W programie - koncert „Sounds of Dialogue” Sinfonietta Cracovia pod batutą Gabriela Chmury i spektakl teatralny "Kroniki sejneńskie" w wykonaniu teatru „Ośrodka Pogranicze”.

Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh.

Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Idea powołania Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultury i Cywilizacji im. Anny Lindh narodziła się w 2002, a maju 2004 zadecydowano o nadaniu jej imienia zmarłej tragicznie minister spraw zagranicznych Szwecji Anny Lindh.  Oficjalnie działalność rozpoczęła 1 listopada 2004. Zadaniem Fundacji jest wspieranie najszerzej rozumianej wymiany kulturalnej i intelektualnej (w tym tworzenie własnych projektów), z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego, patronowanie wybranym wydarzeniom oraz promowanie osiągnięć Procesu Barcelońskiego. Postulowane są także działania na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury.powrót