100 dni minister Małgorzaty Omilanowskiej w rządzie Ewy Kopacz

07-01-2015

Infografika

Zwiększenie nakładów na kulturę do najwyższego w historii poziomu, likwidowanie barier w dostępie do kultury, poszerzanie zasobu legalnej kultury w sieci, zakończenie 5 dużych inwestycji, realizacja Krajowego Programu Ochrony Zabytków oraz ogłoszenie nowych programów ministra.  To część najważniejszych zadań, którymi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska zajmowała się w trakcie 100 dni od zaprzysiężenia rządu Ewy Kopacz.

FINANSOWANIE KULTURY

3 mld 266 mln zł wynoszą przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego środki zapisane ustawie budżetowej na 2015 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym budżet resortu kultury zanotował 10 procentowy wzrost.

To najwyższy w historii poziom. Dzięki temu zbliżamy się do 1 % budżetu państwa, czyli realizacji najważniejszego postanowienia umowy społecznej zawartej z Obywatelami Kultury”- podkreśliła premier Ewa Kopacz 7 stycznia br. na konferencji prasowej podsumowującej 100 dni rządu.

Oprócz środków z budżetu państwa przeznaczane są także środki z funduszy celowych oraz europejskich. W efekcie - łączna, rekordowa kwota przeznaczona na kulturę w 2014 r. wyniosła 3 mld 803 mln zł.

KULTURA DOSTĘPNA

MKiDN rozpoczęło pracę nad systemowym rozwiązaniem, który ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych i informacyjnych w dostępie do kultury, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. W ramach projektu „Kultura Dostępna” rozszerzona zostanie oferta tańszego dostępu do wydarzeń artystycznych, muzeów narodowych i wybranych teatrów. Część elementów projektu już funkcjonuje, cały program zostanie wdrożony w 2015 r.

Ponad 130 instytucji kultury (m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Muzea Narodowe: w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, Kopalnia Soli Wieliczka, Teatr im. St. Witkiewicza w Zakopanem) znalazło się wśród partnerów Karty Dużej Rodziny. To system zniżek dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

„Wawel. Zacznij przygodę z historią” to specjalny program skierowany do grup szkolnych rozpoczynających naukę historii, przygotowany z inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Zamek Królewski na Wawelu w 2015 r. gościć będzie bezpłatnie uczniów klas IV–VI.

KULTURA W SIECI

17 grudnia 2014 r. Zamek Królewski udostępnił swe zbiory w internecie. 1000 zabytków- rzeźby, obrazy, zegary, tkaniny i szkło - znalazło się w projekcie "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum". Serwis jest współfinansowany przez MKiDN.

O nowe treści edukacyjne rozszerzono e- podręcznik/ portal www.muzykotekaszkolna.pl/kanon.  To ponad tysiąc lat tradycji muzyki poważnej w 130 utworach. W gronie kompozytorów, których dzieła można usłyszeć są: m.in. Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Czajkowski, Brahms, Szostakowicz i Strawiński. Każdy z utworów opatrzono komentarzem przybliżającym jego genezę, strukturę i historię. Dźwiękową historię muzyki uzupełniają materiały edukacyjne – scenariusze lekcji, filmy i wywiadami z muzykami.

Internetowy Polski Słownik Biograficzny www.ipsb.nina.gov.pl - powszechna i bezpłatna multimedialna encyklopedia na temat Polaków oraz działających w Polsce obcokrajowców, którzy mieli wpływ na rozwój naszego kraju i społeczeństwa. Podstawę Internetowego Polskiego Słownika Biograficznego stanowi 49-tomowy Polski Słownik Biograficzny, zawierający 27,3 tys. haseł, wydawany od 1935 roku przez Instytut Historii PAN i Polską Akademię Umiejętności.  Oprócz biogramów w serwisie znajdują się materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci.

Nowe książki pojawiły się w Bibliotece Cyfrowej POLONA. W czwartym kwartale zdigitalizowano i udostępniono około 90 tys. obiektów; książek, grafik i fotografii, druków i rękopisów muzycznych, pocztówek, rękopisów oraz czasopism naukowych i gazet. 30 grudnia 2014 r. w POLONIE dostępnych było 464, 8 tys. obiektów.

24 września br. ruszył serwis poświęcony dorobkowi wybitnego kompozytora Andrzeja Panufnika. Największy ogólnodostępny zbiór kompozycji artysty, nagrania z bogatymi opisami oraz materiały filmowe można znaleźć pod adresem www.ninateka.pl/kolekcje/panufnik. Materiały poświęcone Panufnikowi wzbogaciły kolekcję on-line zawierającą dzieła Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego. Trwają negocjacje z rodziną Wojciecha Kilara.

Kolejne treści opublikowało Narodowe Archiwum Cyfrowe. Na stronie www.szukajwarchiwach.pl w ostatnim kwartale 2014 r. udostępniono 2,5 miliona skanów dokumentów z zasobu archiwów państwowych (na koniec 2014 r. w serwisie umieszczono 14 mln skanów).

INWESTYCJE

Koniec 2014 r. był ostatnią fazą wdrażania XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe POIiŚ.    W efekcie - spośród 79 inwestycji użytkowanych jest już 64 obiektów. Od września 2014 r. odbyły się uroczyste inauguracje m.in.: nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (dofinansowanie unijne 135,1 mln zł), pierwszego od blisko 40 lat teatru dramatycznego w Polsce, wybudowanego od podstaw - Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (50 mln zł), nowego obiektu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (34,1 mln zł), Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu (46,7 mln zł) oraz Muzeum Warszawskiej Pragi (12 mln zł). Uczniowie rozpoczęli rok szkolny w nowych budynkach szkół muzycznych w Warszawie i Białymstoku.
 

W październiku zaprezentowano Wystawę Główną i oficjalnie otwarto Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.  Wśród nowo rozpoczętych inwestycji są m.in. budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie oraz Centrum Konserwacji Wraków w Tczewie.

W budżecie MKiDN na 2015 r. zabezpieczono środki na realizację m.in. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie oraz dokończenie modernizacji szkół i uczelni artystycznych, a także muzeów narodowych, w tym Łazienek Królewskich i Wilanowa.

MKiDN jest jedną z pięciu instytucji, które będą zaangażowane w realizację nowego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  19 listopada 2014 r. podpisano porozumienie w sprawie systemu realizacji Programu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących.

DZIEDZICTWO

Rozpoczęła się realizacja Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument strategiczny, w obszarze ochrony zabytków przyjęty przez Radę Ministrów. Główne cele Programu to: podniesienie sprawności i skuteczności działań organów ochrony zabytków, porządkowanie rejestru zabytków oraz stworzenie wiarygodnej metodologicznie diagnozy stanu zachowania zabytków nieruchomych, budowanie przez organy ochrony zabytków partnerskich relacji z obywatelami i propagowanie postaw współodpowiedzialności społecznej za zachowanie zabytków, zwiększenie zaangażowania samorządów w ochronę i opiekę nad zabytkami oraz propagowanie parków kulturowych.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest nowo utworzoną państwową instytucji kultury. Wcześniej funkcjonowała jako odział specjalistyczny Narodowego Centrum Kultury. Podział odbył się na mocy obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 września 2014 r. Jego celem było dążenie do wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie upamiętnienia historii XX wieku w szczególności badania i dokumentowania reżimów totalitarnych.

W Muzeum Narodowym w Warszawie po przebudowie otwarto Galerię Faras. To jedyna w Europie i wyjątkowa w skali światowej, stała ekspozycja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego.

Miejsca Pamięci Narodowej to nowy priorytet w ramach Programów ogłoszonych przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską. Jego celem jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Wszystkie wnioski w PM oceniane są przez niezależne komisje eksperckie.

11 bezcennych zabytków zostało wpisanych na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Wręczenie certyfikatów odbyło się 17 października br.

W listopadzie w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Zrabowane – odzyskane. Dobra kultury – przypadek Polski”, której głównym celem było zaprezentowanie polskich doświadczeń restytucyjnych na tle polityki i prawodawstwa innych państw. Udział w konferencji wzięło blisko 200 uczestników z kilkunastu krajów.

17 listopada minister kultury przekazała Bibliotece Narodowej odzyskany z Niemiec, uznawany dotąd za zniszczony, XV-wieczny rękopis kazań „Sermones scripti”.

CZYTELNICTWO

Przygotowany przez MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020 zostanie rozszerzony o biblioteki szkolne i pedagogiczne. W 2015 r. MEN uruchomi program z budżetem 15 mln zł, które zostaną przeznaczone na zakupy nowości. Na zakup nowych książek dla bibliotek publicznych Biblioteka Narodowa corocznie przeznacza ponad 20 mln zł.

18 grudnia 2014 r. ruszyła Academica – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna zdigitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej. To rewolucja w dostępie do publikacji naukowych; platforma pozwala na udostępnianie publikacji przydatnych w pracy naukowej lub kształceniu akademickim poprzez terminale komputerowe znajdujące się na terenie bibliotek, które podpisały umowę przystąpienia do systemu.

„Do piachu” T. Różewicza, „Tango” S. Mrożka, „Solaris” S. Lema, „Mała apokalipsa” T. Konwickiego, „Noce i dnie” M. Dąbrowskiej, „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa, „Pani Dalloway” V. Woolf - to niektóre tytuły z zatwierdzonej listy 131 dzieł przeznaczonych do objęcia programem Udostępnianie Piśmiennictwa. Instytut Książki przedstawił właścicielom ofertę zakupu praw lub zawarcia umowy licencyjnej. Na zakup praw do dzieł przeznaczono 1 mln zł. Dzieła będą udostępniane nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zleciła przygotowanie kolejnego, po Filmotece i Muzykotece Szkolnej, e-podręcznika. Powstający portal Pinakoteka prezentować będzie kanon sztuki i ma być narzędziem do nauki plastyki w szkołach powszechnych.

WYBRANE PROJEKTY LEGISLACYJNE

Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeszedł konsultacje społeczne i międzyresortowe, obecnie dokument -po uwzględnieniu uwag - przygotowywany jest na konferencję uzgodnieniową. Projektowane zmiany dotyczą dwóch obszarów. Po pierwsze zmierzają do zapewnienia – w zakresie, w jakim pozwalają na to wiążące Polskę regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego – możliwie jak najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszystkim w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego. Dotyczy to również regulacji umożliwiających korzystanie z utworów osieroconych oraz ułatwiających korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym. Drugim obszarem zmian są przepisy dotyczące czasu ochrony.

Rozpoczął się proces legislacyjny w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków zakładający powrót wojewódzkich konserwatorów zabytków do struktury podległej Generalnemu Konserwatorowi Zabytków.powrót