100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków

29-04-2011

Jedno z wydarzeń przygotowywanych z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania ZPAP. Muzeum Narodowe pokaże prace około 40. nieżyjących już członków wrocławskiego oddziału związku, m.in. Eugeniusza Gepperta, Alfonsa Mazurkiewicza, Ewy Mehl, Józefa Gielniaka, Jerzego Boronia, Jerzego Rosołowicza. W Panoramie Racławickiej z tej okazji zaprezentowane zostaną prace sekcji konserwatorskiej ZPAP.

Związek Polskich Artystów Plastyków powstał w 1911 roku w Krakowie, w czasie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. Jego wrocławski oddział założyli na początku 1946 roku artyści, którzy zaraz po wojnie przyjechali do Wrocławia z całego kraju. Jedenastoosobowej grupie przewodniczył malarz Eugeniusz Geppert, późniejszy rektor PWSSP we Wrocławiu. Pierwszą wystawę zorganizowano w Wałbrzychu, ponieważ w zrujnowanym Wrocławiu nie było odpowiedniego miejsca na pokaz. Następna ekspozycja odbyła się w podziurawionym przez pociski Ratuszu. W okresie stanu wojennego związek został zdelegalizowany, utracił cały swój majątek, a 11 jego członków zostało internowanych. Wrocławski oddział w tym czasie prowadził podziemną działalność i zorganizował dwie duże wystawy, w których wzięło udział prawie całe środowisko artystyczne Wrocławia i Dolnego Śląska.
Dziś związek liczy 471 członków, organizuje wystawy, plenery, konkursy, pod jego zarządem znajdują się galerie sztuki: Galeria M Odwach, Galeria „Na Solnym”, galerie na Jatkach. (Na podstawie tekstu Piotra Wieczorka prezesa ZO ZPAP we Wrocławiu)

Panorama Racławicka
Wystawa Sekcji Konserwatorskiej wrocławskiego oddziału ZPAP
17 maja – 12 czerwca 2011
Otwarcie 17 maja, godz. 19.00powrót