17. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

04-07-2011

Dobiega końca 17. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.  Werdykt jury zostanie ogłoszony 6 lipca br. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Jego celem jest nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzacja polskiego dramatu współczesnego. 

Laureatów i wyróżnionych -  po obejrzeniu wytypowanych przez Komisję Artystyczną jedenastu spektakli - wyłoni jury w składzie: Przemysław Czapliński - przewodniczący, Joanna Krakowska, Maria Maj, Joanna Szczepkowska, Łuksza Drewniak, Roman Pawłowski, Paweł Wodziński .

Lista spektakli zgłoszonych do konkursu znajduje się na stronie www.sztukawspolczesna.orgpowrót