2. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep

04-08-2010

W Czeremsze (4 sierpnia), Narewce (5), Kleszczelach (6), Białowieży (7) i Hajnówce (8) wystąpi w sumie trzynaście grup teatralnych, które dadzą ponad pięćdziesiąt przedstawień. Będą nawiązywały do różnych nurtów teatralnych - od bajek dla dzieci, przez widowiska plenerowe, na kameralnych spektaklach i koncertach kończąc. Będzie można obejrzeć pracę mimów i scen lalkarskich, jak również zespołów czerpiących z komedii dell'arte i widowisk misteryjnych, bliskich teatrom wertepowym.

Festiwal nawiązuje bowiem do dawnej tradycji wędrownych teatrów, zwanych wertepowymi, które działały na wschodnich rubieżach Polski. Pragnie popularyzować współczesny teatr w okolicy, gdzie nie ma żadnej sceny, nawet impresaryjnej. Zachęca do artystycznych działań ponad granicami środowiskowymi, a także państwowymi.

Festiwal budować mają artyści z Polski, ale i z sąsiednich państw, czyli z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Gościć też będą na nim przedstawiciele tak zwanej Starej Europy. W tym roku Białoruś reprezentować będzie Teatr Svabodny z Brześcia, Ukrainę - utytułowany Lwowski Teatr Woskresinnia, Danię - Kimbri Theatre.

Czeremcha, Narewka, Kleszczele, Białowieża, Hajnówka, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep, pokazy: 4-8 sierpnia 2010powrót