25-lecie Mszy Pojednania w Krzyżowej

21-11-2014

Kanclerz Niemiec Angela Merkel,
 pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Jacek Kaczmarczyk Kanclerz Niemiec Angela Merkel , pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Jacek Kaczmarczyk

Kanclerz Niemiec Angela Merkel,
 pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Jacek Kaczmarczyk Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Jacek Kaczmarczyk

Kanclerz Niemiec Angela Merkel,
 pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Jacek Kaczmarczyk Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Jacek Kaczmarczyk

Kanclerz Niemiec Angela Merkel,
 pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Maciej Kulczyński Kanclerz Niemiec Angela Merkel , pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski oraz minister kultury Małgorzata Omilanowska podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. fot.: PAP/Jacek Kaczmarczyk

Premier Ewa Kopacz i kanclerz Niemiec Angela Merkel zwiedzają wystawę "Odwaga i pojednanie" przygotowaną przez Muzeum Historii Polski na terenie zespołu pałacowego w Krzyżowej. fot.: PAP/Maciej Kulczyński

logo wystawy. mat. Biuro Prasowe Muzeum Historii Polskimat. Biuro Prasowe Muzeum Historii Polski

 mat. Biuro Prasowe Muzeum Historii Polskimat. Biuro Prasowe Muzeum Historii Polski

Zrealizowana ze środków MKiDN wystawa „Odwaga i pojednanie” w Krzyżowej oraz nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Pokoju w Świdnicy złożyły się na uroczystości upamiętniające 25-lecie Mszy Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz kanclerza Helmuta Kohla. W czwartek, 20 listopada br., ekspozycję otworzyły premier Ewa Kopacz oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. W uroczystościach uczestniczyła również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Wystawa „Odwaga i pojednanie” powstała z okazji 25. rocznicy Mszy Pojednania, która odbyła się 12 listopada 1989 r. na terenie byłego majątku rodziny von Moltke w Krzyżowej. Znak pokoju – przekazany sobie podczas nabożeństwa przez Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera Polski oraz Helmuta Kohla, kanclerza wchodzących na drogę zjednoczenia Niemiec – stał się symbolicznym zamknięciem najtragiczniejszego rozdziału w historii stosunków polsko-niemieckich.

Ekspozycja ma charakter plenerowy i znajduje się na terenie odnowionego zespołu pałacowego w Krzyżowej, siedziby Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Ma formę labiryntu zakończonego amfiteatralną przestrzenią z symbolicznym stołem na środku. Obrazy prowadzą nas przez dzieje relacji polsko-niemieckich od 1 września 1939 r. do 12 listopada 1989 r. Pierwszy etap to horror II wojny światowej, niemieckie zbrodnie na Polakach i krzywdy, jakich doznała w wyniku wojny ludność niemiecka. Następnie pokazuje czas wrogości w stosunkach polsko-niemieckich, trwający do połowy lat 60. Druga część to dzieje pojednania. Przełom związany był z inicjatywami chrześcijańskimi w Polsce i w Niemczech, przede wszystkim z listem biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. Następnie poruszony jest temat normalizacji stosunków i współpracy środowisk opozycyjnych Polski i NRD w latach 70. i 80. oraz roli Solidarności i niemieckiej pomocy w stanie wojennym. Trzecia część prezentuje portrety wybitnych postaci, które miały szczególne znaczenie w procesie pojednania polsko-niemieckiego (abp Bolesław Kominek, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, teolog i twórca Znaków Pokuty Günter Särchen oraz opozycjonista z NRD Ludwik Mehlhorn). Czwarta część to amfiteatralna przestrzeń, gdzie na zewnętrznej ścianie przedstawione są wydarzenia 1989 r., a na wewnętrznej obraz Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla z Mszy Pojednania 12 listopada 1989 r. oraz wydarzenia, które nastąpiły później, w tym przemówienie Władysława Bartoszewskiego, jako polskiego ministra spraw zagranicznych w Bundestagu.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zrealizowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po wernisażu w Krzyżowej uczestnicy uroczystości wzięli w nabożeństwie ekumenicznym, które zostało odprawione przez abpa Alfonsa Nossola oraz bpa Ryszarda Bogusza w Kościele Pokoju w Świdnicy. To największy drewniany kościół w Europie wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Obiekt zostanie wkrótce odrestaurowany dzięki blisko 12 mln zł wsparcia w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014 (całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą 14 mln zł). Umowę w tej sprawie ówczesny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał w maju br.

W ramach inwestycji odbędzie się konserwacja organów i restauracja otaczającego kościół cmentarza. Przeprowadzony zostanie też remont budynku plebani oraz zakup niezbędnego wyposażenia - wyłącznie w celu prowadzenia w niej działalności kulturalnej (m.in. biblioteka oraz archiwum prezentujące 400-letną historię parafii, działalność Dolnośląskiego Instytutu Ewangelickiego, organizacja lekcji muzealnych). Część zbiorów archiwalnych i bibliotecznych zostanie zdigitalizowana. Celem prac jest przede wszystkim ratowanie oryginalnych i bezcennych walorów artystycznych, kulturowych i historycznych tego miejsca. W znacznym stopniu wzbogaci i rozszerzy to ofertę działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Zakończenie prac jest planowane na kwiecień 2016 r.powrót

Warto przeczytać