25. Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej

18-06-2015

fot. Ministerstwo Kultury Słowacji

fot. Ministerstwo Kultury Słowacji

fot. Ministerstwo Kultury Słowacji

Rozwój przemysłów kreatywnych na terenie Europy Środkowej był głównym tematem 25. Spotkania Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej, które trwało od 18 do 19 czerwca br. w Bratysławie. W rozmowach uczestniczyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

W spotkaniu - obok prof. Omilanowskiej - wzięli udział: Marek Maďarič - Minister Kultury Republiki Słowackiej, Petra Smolíková - zastępca Ministra Kultury Republiki Czeskiej, Péter Hoppál - Sekretarz Stanu ds. Kultury w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier oraz Karla Wursterová - dyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W Bratysławie ministrowie dyskutowali na temat przemysłów kulturalnych i kreatywnych, zapoznali się z działaniami Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz przyjęli raport ekspertów.

Pierwszego dnia obrad ogłosili zwycięzcę Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej 2013 r. Został nim magazyn telewizyjny „Kwartet” (Słowacja). Wyróżnienie jest przyznawane za wkład w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy krajami V4. Polskimi laureatami w poprzednich edycjach były Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (2006 r.) oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza (2010 r.).

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim - wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w perspektywie - uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży.

Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencję sprawowała Polska, obecnie sprawuje ją Słowacja. 1 lipca br. przewodnictwo obejmą Czechy.powrót