250. rocznica inauguracji Teatru Narodowego

19-11-2015

19 listopada 1765 r. „Aktorowie Narodowi Jego Królewskiej Mości” wystawili komedię „Natręci” Józefa Bielawskiego. Wydarzenie to uznawane jest za początek istnienia Teatru Narodowego a tym samym teatru publicznego w Polsce.

Z tej okazji dziś wieczorem, w obecności najwyższych władz państwowych, odbędzie się premiera „Kordiana” Juliusza Słowackiego w reżyserii Jana Englerta. Jest ona jednym z głównych wydarzeń ustanowionego przez Sejm RP Roku Polskiego Teatru.

Bilet za 250 gr, film o Kantorze i Teatroteka Szkolna

W ramach obchodów okrągłej rocznicy powstania teatru w Polsce - pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prowadzone są różnorodne projekty, koordynowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ich celem jest ukazanie roli teatru publicznego, uświadomienie jego dorobku artystycznego i miejsca w dziejach Polski i jej kultury, popularyzacja i zachęcenie do czynnego uczestnictwa w życiu teatralnym oraz upowszechnienie i ułatwienie dostępu do wiedzy o przeszłości i teraźniejszości teatru polskiego.

Głównym wydarzeniem obchodów był BILET ZA 250 GROSZY – ogólnopolska akcja zrealizowana w ramach wdrażanego przez MKiDN programu Kultura Dostępna. 23 maja - który został ogłoszony Dniem Teatru Publicznego – we wszystkich teatrach odbyły się spektakle z biletami w specjalnej cenie. Ta powszechna akcja umożliwiła każdej osobie w Polsce zakupu biletu do teatru za symboliczne 250 gr.

Dodatkowe działania to m.in. uruchomienie strony www.250teatr.pl, zawierającej m.in. kalendarium wydarzeń odbywających się w ramach obchodów oraz materiały dotyczące historii teatru. Ponadto: Elektroniczna Encyklopedia Teatru Polskiego - rozbudowana platforma integrująca wszystkie istniejące już cyfrowe zasoby dotyczące polskiego teatru, obudowana bazami źródłowymi i nowymi archiwami, powiązana z e-biblioteką i e-czytelnią czasopism oraz Teatroteka Szkolna- zawierająca materiały dydaktyczne dla nauczycieli i animatorów kultury w Polsce

W ramach obchodów organizowane są m.in. teatralne spacerowniki, akcje miejskie połączone z malowaniem murali i flash moby. Powstają także filmy dokumentalne i audycje radiowe prezentujące wydarzenia z historii teatru polskiego.

Z kolei Narodowy Instytut Audiowizualny proponuje m.in. internetowe kolekcje specjalne, film o Tadeuszu Kantorze oraz spektakl „Umarła Klasa” na DVD.powrót