30. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2011

25-05-2011

Festiwal w swoim jubileuszowym wydaniu odbędzie się w Białymstoku, a także m.in. w Warszawie i Krakowie. Podczas tegorocznej edycji będzie można usłyszeć chóry prezentujące przeróżne tradycje wschodniego chrześcijaństwa z takich krajów, jak: Łotwa, Armenia, Rosja, Białoruś, Szwecja, Gruzja, Litwa, Francja, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, czy Kazachstan.

Z okazji trzydziestolecia festiwalu wśród wykonawców znajdą się zwycięzcy jego poprzednich edycji, otrzymujący wyróżnienia na wszystkich światowych wydarzeniach tego niszowego gatunku. Wywodzących się z różnych państw i środowisk, wyznań i kultur chórzystów ze wszystkich trzydziestu chórów biorących udział w tegorocznej edycji festiwalu, oprócz profesjonalizmu wykonania łączy ogromny zapał do prezentowania dorobku muzycznej spuścizny wschodniego chrześcijaństwa w jego prawosławnych, ormiańskich, staroobrzędowych, grekokatolickich czy koptyjskich odmianach. Spotkają się na nim zarówno chórzyści chwalący Boga podczas nabożeństw w świątyniach, członkowie chórów akademickich, jak też i profesjonalni muzycy z filharmonii. Nie jest to tylko uczta dla ucha i duszy ale też dla oczu - występy artystów nierzadko podkreśla ich regionalny strój, co razem tworzy wyjątkowe i niezapomniane widowisko.

W Warszawie, 25 maja w Filharmonii Narodowej wystąpi Państwowy Akademicki Rosyjski Chór im. A. Swiesznikowa z Moskwy z koncertem "Arcydzieła rosyjskiej muzyki chóralnej", łączącym kompozycje muzyki cerkiewnej z klasyczną muzyką chóralną rosyjskich kompozytorów. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej znanych rosyjskich chórów, mający w swoim repertuarze kompozycje od muzyki cerkiewnej rosyjskich klasyków XIX wieku (Siergiej Rachmaninow, Aleksandr Archangielski) po współczesnych kompozytorów tego gatunku (Krzysztof Penderecki, Arvo Pärt), ale również aranżacje rosyjskiej muzyki ludowej i piosenek czasów Związku Radzieckiego.

Dwa dni później, 27 maja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim p.w. Św. Trójcy odbędzie się kameralny koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu festiwalowej ekstraklasy. Wystąpią: paryska gwiazda - Chór Soboru p.w. Św. Aleksandra Newskiego, kazachski Kameralny Chór Państwowej Filharmonii, Kapela Chóralna Filharmonii "Jarosławija", Krymski "Tawriczeskij Błagowiest" oraz Chóry Radia i Telewizji Białorusi i Mołdawii.

Podczas Krakowskich Spotkań z Muzyką Cerkiewną prezentowane są najlepsze zespoły chóralne wykonujące muzykę sakralną prawosławia. 26 maja w Bazylice OO Dominikanów wystąpi Kapela Chóralna "Moldova" Radia i Telewizji Mołdawii, a 27 maja w Bazylice Mariackiej - Kameralny Chór "Tawriczeskij Błagowiest" z Symferopola (Ukraina), oba zespoły uczestniczące w 30. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – "Hajnówka 2011".

Honorowe Patronaty nad jubileuszową edycją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2011 w Białymstoku sprawują Prezydent RP, Bronisław Komorowski i Minister Kultury, Bogdan Zdrojewski, a Patronat Artystyczny - Krzysztof Penderecki.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - "Hajnówka"
Białystokpowrót