35. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „ Za Zasługi dla Kultury Ludowej 2010”.

30-09-2010

1 października 2010 roku o godz 13.30 w Salach Redutowych Teatru Wielkiego w Warszawie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski wręczy Nagrody im. Oskara Kolberga za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.

Nagrody im. Oskara Kolberga przyznawane są co roku od ponad 30 lat. Wyróżnia się nimi wybitne indywidualności w dziedzinach twórczości artystycznej: sztuk plastycznych, literatury ludowej. muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca.

Nagrody przyznawane są również zespołom folklorystycznym a także osobom wyróżniającym się w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej.

Organizatorem Nagrody jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,powrót