371 mln zł na termomodernizację szkół artystycznych

30-04-2014

Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  w Kielcach
Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach

 

W 218 budynkach należących do 156 szkół artystycznych z całej Polski nastąpi kompleksowa modernizacja energetyczna, a ich wyposażenie zostanie wymienione na energooszczędne. Dzięki temu uczniowie i pracownicy tych placówek zyskają lepsze warunki do nauki, pracy i twórczości. Koszt projektu, do którego przystępuje prawie 2/3 szkół podległych MKiDN, szacuje się na ok. 371 mln zł.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację wybranych, prowadzonych przez MKiDN placówek szkolnictwa artystycznego I i II stopnia. Skutkiem będą wysokie parametry termoizolacyjności i wykorzystanie technologii odzysku ciepła. Wsparcie skierowane będzie głównie na gruntowną modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą ich wyposażenia na energooszczędne.

Przystępuje do niego 156 szkół artystycznych I i II stopnia z całego kraju zajmujących 218 budynków, co stanowi 63% placówek szkolnictwa artystycznego, podległych MKiDN. Łączny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 371 mln zł.

Projekt Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego  został przygotowywany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (przygotowanie dokumentacji ) oraz PO IiŚ 2014-2020 (realizacja):

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. U genezy projektu leży realizacja przez resort strategicznego działania, jakim jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce.

Projekt, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowany będzie w ramach priorytetu POIiŚ, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.powrót