4 maja dniem wolnym od pracy w MKiDN

02-05-2018

4 maja będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także biuro podawcze będą tego dnia nieczynne. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 19 maja. 
 
Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:
 
- centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
 
- terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).
 
Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.
 


powrót