40 Lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy

05-05-2017

W konferencji PKN ICOMOS wzięła udział wiceminister Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

W konferencji PKN ICOMOS wzięła udział wiceminister Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

W konferencji PKN ICOMOS wzięła udział wiceminister Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

W konferencji PKN ICOMOS wzięła udział wiceminister Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

W konferencji "40 Lat Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy", współorganizowanej przez PKN ICOMOS (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków) wzięła udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin. Wydarzenie odbyło się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wiceminister podkreśliła, że po ponad siedmiu dekadach intensywnej współpracy międzynarodowej Polska organizuje 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa.

W Krakowie  w dniach 2-12 lipca 2017 r. będziemy gościć przedstawicieli 193 państw z całego świata, wybitnych specjalistów zaangażowanych w ochronę najcenniejszych dóbr ludzkości - powiedziała wiceminister.

Prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, mówiła też o dokonaniach i zasługach Polaków w budowaniu systemu międzynarodowej ochrony dziedzictwa kultury. Przypomniała zasługi prof. Jana Zachwatowicza, twórcy znaku graficznego „Błękitnej tarczy” widniejącego na zabytkach na całym świecie, a także prof. Stanisława Lorenza, wybitnego historyka i muzeologa, współtwórcy Międzynarodowego Ośrodka Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury ICCROM oraz prof. Krzysztofa Pawłowskiego, przedstawiciela Polski na pierwszym posiedzeniu Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Polska - jako współtwórca UNESCO - aktywnie tworzyła standardy międzynarodowej współpracy. Organizacja ta przez wiele dziesięcioleci stanowiła dla Polski i dla Polaków okno na świat, platformę wymiany myśli i kontaktów z innymi krajami - zaznaczyła prof Magdalena Gawin.

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS powstała w 1965 r. w Warszawie - jako rezultat planów podjętych na II Międzynarodowym Kongresie Architektów i Techników Zabytków w Wenecji w roku 1964 r. Wówczas przyjęto fundamentalny dla konserwatorów dokument doktrynalny, jakim jest Karta Wenecka.powrót