40. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2011"

04-11-2011

Prace 31 młodych artystów, rywalizujących o Grand Prix konkursu "Bielska Jesień 2011", można oglądać w Galerii Bielskiej BWA.

Jury z 1624 obrazów nadesłanych na konkurs przez 387 artystów wybrało ostatecznie 56 prac autorstwa 31 malarzy. Ta radykalna selekcja pozwoliła stworzyć w naszej opinii interesującą wystawę, tym niemniej gest ten stanowi istotny głos w dyskusji o kondycji polskiego malarstwa współczesnego. Naszym zdaniem istotnym problemem licznych propozycji zgłoszonych w konkursie jest zachowawczość w myśleniu o tym, czym dziś może być praktyka malarska, a jednocześnie wtórność wobec dokonań poprzedników, którzy odnieśli komercyjny sukces - mówi Paweł Jarodzki, artysta, kurator BWA we Wrocławiu, pracownik wrocławskiej ASP, przewodniczący jury tegorocznej "Bielskiej Jesieni".

Ostatecznie na wystawie pokonkursowej znalazło się o 16 artystów mniej niż jury planowało po pierwszych obradach.

"Bielska Jesień", organizowana przez Galerię Bielską BWA od 1962 roku, to konkurs otwarty na różnorodne postawy artystyczne i nieznane szerzej nazwiska. Laureatami Grand Prix byli w przeszłości tacy artyści, jak Andrzej Szewczyk, Waldemar Duda, Wojciech Leder, Wilhelm Sasnal, Rafał Borcz. W konkursie pokazywali swoje prace m.in. Dominik Lejman, Paulina Ołowska, Zbigniew Rogalski, Paweł Książek, Monika Sosnowska, Marcin Maciejowski, Andrzej Cisowski, Laura Pawela, Viola Tycz, Janek Koza, Przemysław Kwiek.

W przeciwieństwie do konfrontacji, gdzie kuratorzy typują artystów, którzy następnie są porównywani z innymi, bielski konkurs daje szansę zaistnienia malarzom, którzy dopiero przebijają się do świadomości widzów i tu mogą zostać zauważeni. Daje zatem wgląd w najbardziej aktualne tendencje w polskim malarstwie, co doskonale ukazuje wystawa.

Można na wystawie zaobserwować różnorodną tematykę - od malarstwa zainspirowanego pejzażem, portretów penetrujących zakamarki ludzkich emocji i namiętności, do popkulturowych ikon. Widać na płótnach poszukiwania wzajemnych relacji pomiędzy malarstwem a literaturą oraz obrazy przywołujące pojęcie tożsamości zbiorowej, związanej z przynależnością narodową i narosłymi wokół niej mitami, a także tematy ukazujące ironiczną grę z kulturą masową. Nie brak również eksperymentów formalnych, zainteresowania materią, kolorem i fakturą przedmiotu - podkreśla Grażyna Cybulska, kurator konkursu.

W składzie jury znaleźli się: Paweł Jarodzki (artysta, kurator BWA we Wrocławiu, pracownik wrocławskiej ASP) - przewodniczący, Jolanta Ciesielska (krytyk i historyk sztuki), Jan Gryka (artysta, kurator Galerii Biała, pracownik Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie), Piotr Rypson (krytyk sztuki i publicysta) oraz Agata Smalcerz (historyk sztuki, dyrektor Galerii Bielskiej BWA).

Biennale odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - fundatora Grand Prix (20 tys. zł). Drugą nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Śląskiego (10 tys. zł), trzecią Prezydent Miasta Bielska-Białej (5 tys. zł). Finansowanie kilku wyróżnień Galeria uzyskuje od sponsorów.

Swoje wyróżnienia dla wybranego artysty przyznają także redakcje patronackie pism i portali poświęconych sztuce: "Art & Business", "Art Experts Magazine", "Artinfo.pl", "Artluk", "Exit", "Format", katowicka "Gazeta Wyborcza" oraz "Obieg".

Uczestnicy wystawy 40. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2011": Rafael Akahira (Praszki, Będków), Tomasz Baran (Kraków), Rafał Borcz (Kraków), Jakub Ciężki (Lublin), Karina Czernek (Bielsko-Biała), Marta Frej (Częstochowa), Jarosław Goś (Puławy), Dora Hara (Warszawa), Ewa Juszkiewicz (Gdańsk), Piotr C. Kowalski i Joanna Janiak (Poznań), Iwa Kruczkowska-Król (Zabrze), Sebastian Krzywak (Poznań), Jakub Kusa (Koniecpol), Maciej Linttner (Bytom), Konrad Maciejewicz (Lubartów), Paweł Matyszewski (Knyszyn), Tadeusz Moskała (Bielsko-Biała), Izabela Ołdak (Węgierska Górka), Jakub Pieleszek (Gdynia), Paulina Poczęta (Chruszczobród), Dominik Podsiadły (Wrocław), Artur Przebindowski (Kraków), Przemysław Przepióra (Zielona Góra), Małgorzata Rozenau (Bielsko-Biała), Jarosław Sankowski (Brzozów), Grażyna Smalej (Kraków), Agnieszka Swoboda (Cieszyn), Piotr Szmitke (Katowice), Teresa Tuła-Pająk (Węgrzyce Wielkie), Kamila Woźniakowska (Montreal, Kanada), Bartłomiej Zygmunt-Siegmund (Bielsko-Biała).

Kurator: Grażyna Cybulska.

Otwarcie 40. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2011" oraz ogłoszenie wyników konkursu: 4 listopada 2011, godz. 17:00.
Wystawa potrwa do 30 grudnia 2011.

Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała


powrót