40. Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie z udziałem wiceministra Sellina

29-08-2018

Na zdjęciu wiceminister Sellin we wnętrzu Biblioteki Polskiej w Paryżufot. MKiDN

Na zdjęciu wiceminister Sellin we wnętrzu Biblioteki Polskiej w Paryżufot. MKiDN

 

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest tematem przewodnim, 40. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB), która we wtorek 28 sierpnia rozpoczęła się w Paryżu. W spotkaniu bierze udział wiceminister kultury Jarosław Sellin. W trakcie wizyty wiceminister odwiedzi również Bibliotekę Polską w Paryżu, która jest jedną z polskich instytucji emigracyjnych współtworzących od 1979 r. to wyjątkowe wydarzenie. Konferencja  w Paryżu potrwa do 1 września.

Tegoroczne spotkanie pod hasłem niepodległości Polski

Kilkadziesiąt osób z różnych krajów świata, zarządzających ponad dwudziestoma placówkami spotkało się na paryskiej Wyspie św. Ludwika, by umacniać współpracę ośrodków polonijnych z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Australii.  Wydarzenie to ukazuje jak bogate, a zarazem niezmiernie rozproszone na świecie jest polskie dziedzictwo kulturowe.

Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy wysłuchają 9 prelekcji, które odbywają się pod hasłem "W drodze do Niepodległości. Ślady działań w archiwach, dokumentach i publicystyce państwowej, lokalnej i polonijnej w krajach zamieszkiwanych przez Polaków".

W programie są m.in. wykłady pt. "Legiony i ich historia w zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce", "Jan Paweł II i Niepodległość", "Kościuszko i Paderewski. Drogowskazy Niepodległości", "Reakcja węgierskiej prasy na odrodzenie Polski", a także "Zaangażowanie Polaków w Australii na rzecz Polski w czasie Pierwszej Wojny Światowej".

Wsparcie MKiDN dla inicjatyw MAB

Od ponad 10 lat wsparcie finansowe MKiDN umożliwia realizację różnorodnych działań projektowych w instytucjach członkowskich MAB. Wśród nich są: kompleksowa dokumentacja, inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów i kolekcji oraz ich upowszechnianie i promowanie, a także przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu zachowania zbiorów.  W latach 2014-2017 projekty realizowane bezpośrednio w instytucjach członkowskich Stałej Konferencji MAB otrzymały 3 mln 133 tys. zł dofinansowania z programu MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą". Z programu MKiDN dofinansowano również organizację czterech ostatnich dorocznych sesji Stałej Konferencji MAB (2015 r. - Rapperswil, 2016 r. - Londyn, 2017 r. - Nowy Jork i 2018 r. - Paryż).

Nowelizacja prawa pomocą dla emigracyjnych instytucji kultury

 23 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dn. 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018, poz. 1105), która dostosowuje przepisy polskiego prawa do potrzeb emigracyjnych instytucji kultury gromadzących i chroniących zbiory i kolekcje o istotnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego (m.in. podmiotów zrzeszonych w Stałej Konferencji MAB). W nowym porządku prawnym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskał narzędzie pozwalające na finansowanie kosztów stałych działalności statutowej, kluczowych instytucji emigracyjnych i polonijnych gromadzących i chroniących zbiory o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Znowelizowana ustawa umożliwia również zawieranie umów o współprowadzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowych instytucji kultury prowadzących działalność w sferze ochrony dziedzictwa narodowego poza krajem (powyższy model ma zostać wykorzystany przy powołaniu nowej instytucji, pn. roboczą Instytut Biblioteki Polskiej w Paryżu, współprowadzonej przez MKiDN).

Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie od 40 lat

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie zrzesza instytucje
i organizacje emigracyjne, polskie: muzea, archiwa i biblioteki. Zainicjowana w roku 1977
w Rapperswilu przez 3 instytucje o charakterze muzealnym działające na emigracji, w 1981 roku miała już 10 członków. Od początku pomyślana była jako luźne stowarzyszenie instytucji członkowskich, bez władz naczelnych i formalnej struktury.

Głównym wyrazem działalności Stałej Konferencji MAB jest organizowanie corocznych sesji plenarnych, jak również ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami członkowskimi i podejmowanie wspólnych inicjatyw. Stała Konferencja stawia sobie za cel koordynację działalności instytucji członkowskich, otaczających swoją troską dorobek i rozwój kultury polskiej oraz prezentujący wolnemu światu jej bogactwo i nierozerwalność z humanistyczną kulturą europejską. Umacnia współpracę między instytucjami członkowskimi, wymianę doświadczeń, pomoc w zbieraniu poloników, wspólną akcję informacyjną i wzajemne przedstawienie dorobku instytucji członkowskich.

Obecnie w skład Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie wchodzą 23 instytucje:

 

 

 

 powrót