5. Spotkanie Ministrów Kultury Państw ASEM

02-10-2012

120 uczestników z 38 krajów wzięło udział w tegorocznym, 5. Spotkaniu Ministrów Kultury Państw ASEM (Asia-Europe Meeting), które odbyło się w dniach 18-20 września w Yogyakarcie, w Indonezji. Głównym hasłem dwudniowych obrad było „Zarządzanie miastami historycznymi na rzecz zrównoważonej przyszłości”. Polskiej delegacji przewodniczyła Monika Smoleń- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Spotkanie Ministrów Kultury Państw ASEM

Delegaci wzięli udział w sesjach plenarnych i warsztatach poświęconych wypracowaniu wspólnego stanowiska w kwestii identyfikacji problemów i propozycji rozwiązań dotyczących wykorzystania historycznego krajobrazu miejskiego poprzez zrównoważone zarządzanie. Polska delegacja uczestniczyła w trzech z czterech paneli tematycznych.

Wiceminister Monika Smoleń otworzyła panel poświęcony umacnianiu dobrego zarządzania miastami historycznymi, którego współgospodarzami były Polska i Indie. Temat znaczenia miejsc historycznych, a także stworzenia skutecznej polityki ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego poruszony był podczas poprzedniego spotkania ministrów kultury państw ASEM w 2010 roku w Poznaniu i spotkał się z na tyle dużym zainteresowaniem, by kontynuować debatę. Moderatorem panelu był dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego wystąpienie dotyczyło m.in. istoty rekonstrukcji i odbudowy zniszczonych miejsc historycznych i zabytków na przykładzie warszawskiego Starego Miasta.

W panelu dotyczącym konserwacji historycznych krajobrazów miejskich w odpowiedzi na wyzwania i katastrofy, współprowadzonym przez Holandię i Malezję, wystąpiła Dr Beata Nykiel, Z-ca kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, która zaprezentowała projekt Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie w kontekście poszukiwania odpowiednich działań i narzędzi ochrony miejsc historycznych w dobie nowych wyzwań i w odniesieniu do kryteriów UNESCO.

Natomiast podczas panelu dotyczącego miast historycznych i ich roli w generowaniu kreatywności, organizowanym przez Estonię i Indonezję, z prezentacją nt. Europejskiej Stolicy Kultury wystąpił Marcin Łapczyński, Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy z Zagranicą MKiDN. 

Informacje zebrane podczas wszystkich wydarzeń tematycznych organizowanych w ramach 5. Spotkania Ministrów zostaną opublikowane w październiku br. w formie książkowej zatytułowanej: „Zarządzanie miastami historycznymi: Rola partnerstwa publiczno-prywatnego. Dobre praktyki z Azji i Europy”.

Organizatorem kolejnego Spotkania Ministrów Kultury ASEM, planowanego na rok 2014, będzie Holandia. Tematem obrad Ministrów będą przemysły kultury i kreatywne.

Polska była gospodarzem 4. Spotkania Ministrów Kultury Państw ASEM w 2010 roku.powrót