8,4 mln zł na projekty digitalizacyjne

20-04-2015

Infografika Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego

26 instytucji - studia filmowe, biblioteki, muzea i archiwa - otrzymało dofinansowanie na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. Narodowy Instytut Audiowizualny ogłosił wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Łączna kwota dotacji wynosi 8,4 mln zł.

Najwyższą kwotę - ponad 1 mln zł - otrzymała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, m.in. na cyfrową rekonstrukcję filmów dokumentalnych, digitalizację dwustu kronik filmowych i ich cyfrową dystrybucję, aktualizację i modernizację pracowni rekonstrukcji dźwięku oraz rozbudowę biblioteki cyfrowej. Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się także projekty Studia Filmowego Zebra i Studia Filmowego Tor. Dzięki 800 tys. zł (łącznie 1,6 mln zł) przeprowadzą one rekonstrukcję klasyków polskiego kina m.in.: „Porno" reż. Marek Koterski, „Kroll" reż. Władysław Pasikowski, „Ga, ga. Chwała bohaterom" reż. Piotr Szulkin, „Dzieje grzechu" reż. Walerian Borowczyk, „Ryś" reż. Stanisław Różewicz, „Spirala" reż. Krzysztof Zanussi.

Archiwum Państwowe w Lublinie za 618 tys. zł będzie mogło kontynuować digitalizację materiałów archiwalnych, prowadzoną od 2011 r. Objęte nią są szczególnie cenne dla naukowców i genealogów materiały, które zostaną udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl.  W 2015 r. wykonanych zostanie 400 tys. skanów z akt stanu cywilnego parafii rzymsko-katolickich, prawosławnych, mojżeszowych oraz innych wyznań, akt parafialnych, ksiąg grodzkich chełmskich, akt miasta Lublina i akt notariuszy.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina otrzyma ponad 354 tys. zł na kontynuację dokumentacji, zabezpieczenia, a także upowszechnienie dziedzictwa Fryderyka Chopina w internecie. Projekt zakłada zdigitalizowanie całego inwentarza instytucji - ok. 6,5 tys. obiektów - do 2020 roku.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku za 258 tys. zł zrealizuje projekt cyfryzacji i udostępnienia niezwykle cennej kolekcji 700 zabytkowych pamiątek pielgrzymich wraz z digitalizacją całej dokumentacji powstającej w trakcie prac wykopaliskowych, konserwatorskich, ewidencyjnych i edukacyjnych. Pozyskane w wysokiej jakości cyfrowe materiały zostaną opublikowane w formie aplikacji na stronie internetowej muzeum.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dostanie ponad 246 tys. zł na stworzenie pracowni digitalizacji i rozpoczęcie cyfryzacji zasobów wielokulturowego dziedzictwa Ziemi Lubuskiej. Dzięki temu użytkownicy otrzymają natychmiastowy dostęp do zdigitalizowanych materiałów oraz możliwość wykorzystania ich do badań naukowych i działań edukacyjnych. Pracownia pozwoli na rozwinięcie szerokiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi współtworzącymi e-bibliotekę.

Muzeum Sztuki w Łodzi przeznaczy 142 tys. zł na digitalizację prac z Kolekcji Sztuki XX i XXI w. (400 obiektów), a także Kolekcji Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego (300 obiektów). Głównym celem jest digitalizacja oraz prezentacja w internecie i w aplikacji mobilnej dzieł sztuki o wyjątkowym znaczeniu w skali kraju, m.in. fotografii Jana Bułhaka, Benedykta Jerzego Dorysa, Edwarda Hartwiga, Tadeusza Cypriana oraz fotografii pochodzących z polskich zakładów fotograficznych przełomu XIX i XX w.

W sumie, w piątym naborze do PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja"  dofinansowanie uzyskało 26 instytucji - 22 państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz 4 archiwa państwowe. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakładce „Programy".  

W ramach PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja" w latach 2011-2015 odbyło się w sumie 5 naborów. Dofinansowano w nich 186 projektów.powrót