8,5 mln zł unijnej dotacji dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

31-10-2012

Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej (KCEM) z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne – to główne założenia inwestycji, którą prowadzić będzie Zespół  Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach XI priorytetu POIiŚ , którego operatorem jest MKiDN. 31 października br. umowę w tej sprawie podpisali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i dyrektor PZSM prof. Paweł Skrzypek.

Fot. Danuta Matloch Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i dyrektor PZSM prof. Paweł Skrzypek. Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta MatlochFot. Danuta Matloch

Fot. Danuta MatlochFot. Danuta Matloch

„Dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie.  Dzięki jej podpisaniu unijne dofinansowanie inwestycji  w polskiej kulturze przekroczyło 2 miliardy złotych.  Wartość wszystkich  tych inwestycji to ponad 3 miliardy 680 mln zł, a do końca bieżącego roku będzie to już prawie 4 mld zł”- podkreślał minister Bogdan Zdrojewski. Zapowiedział jednocześnie,  że do końca listopada br. podpisane zostaną wszystkie umowy na projekty, które uzyskały dofinansowanie w wyniku nowego naboru wniosków.

Projekt  obejmuje m.in. modernizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz  adaptację pomieszczeń na pomieszczenia techniczne,  magazynowe i  edukacyjne. Ponadto przewiduje się zagospodarowanie otoczenia oraz  rozbudowę infrastruktury technicznej.

KCEM z infrastrukturą towarzyszącą będzie stanowił kompleksowe centrum edukacyjne i kulturalne. Głównymi beneficjentami projektu, w zakresie oferty edukacyjnej (dydaktyczno-kulturalnej) będą w szczególności dzieci i młodzież – uczniowie oraz chcący podjąć naukę w tej szkole.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014. Jej wartość wynosi 10,05 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  8,54 mln zł.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko do tej pory do realizacji skierowano 64 projekty, których łączna wartość przekroczyła 3, 4 mld zł, a kwota dofinansowania to ponad 2 mld zł.

W wyniku nowego naboru wniosków kolejne 13 projektów uzyskało dofinansowanie w wysokości 176, 5 mln zł.  Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.plpowrót