87 mln zł na remonty gminnych bibliotek

11-06-2013

74 wnioskodawców otrzymało decyzję o dofinansowaniu w ramach marcowego naboru do priorytetu „Biblioteka+ . Infrastruktura Bibliotek”. Przyznano im łącznie blisko 50 mln zł.  Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę, remonty i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych w małych ośrodkach. Do tej pory w ramach Priorytetu 142 placówki wsparto  kwotą ponad 87 mln zł.

Priorytet „Biblioteka+ . Infrastruktura Bibliotek” stanowi część Wieloletniego Programu  Kultura+ na lata 2011-2015. Na realizację programu rząd przeznaczył 150 mln zł. Jego celem jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich.

27 grudnia 2012 r. rząd przyjął uchwałę wprowadzającą zmiany w Programie, mające ułatwić bibliotekom gminnym skorzystanie z dofinansowania. Nowe zapisy zmieniły strukturę finansowania zadań na lata 2013 -2015. Wsparcie finansowe rządu dla samorządowych instytucji kultury wynosi obecnie 75% kosztów zadania. Pozostałe 25%  ma stanowić wkład własny – środki samorządów gminnych i wojewódzkich. Maksymalne dofinansowanie podniesiono do poziomu 1 mln 875 tys. zł, a krąg beneficjentów poszerzono o biblioteki publiczne, dla których organizatorem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców.

Do tej pory w ramach Priorytetu 142 publiczne biblioteki gminne wsparto łączną kwotą ponad 87 mln zł. W tym roku odbędą się jeszcze 2 nabory – w lipcu i wrześniu.  Wyniki marcowego naboru znajdują się na stronie:  http://www.bibliotekaplus.pl/13.137/wyniki_naboru_na_2013.html

Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.powrót