90. rocznica utworzenia Ministerstwa Sztuki i Kultury

05-12-2008

5 grudnia 1918 r. wydany został Dekret o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury.

Artykuł 2 dokumentu, pod którym swoje podpisy złożyli Naczelnik Państwa Józef Piłsudski oraz Prezydent Ministrów Jędrzej Moraczewski, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Ksawery Prauss i Minister Sztuki i Kultury Medard Downarowicz, stanowił, że:

"Do Ministra Sztuki i Kultury należy zawiadywanie i opieka nad sztuką, literaturą piękną, zabytkami, muzeami sztuki, teatrami i wykształceniem estetycznem narodu."powrót